Coronaviruset och beredskapen inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde

Här hittar du frågor och svar om hur coronaviruset påverkar verksamheten inom småbarnspedagogiken, i skolorna, läroanstalterna och högskolorna samt inom kultur- och idrottsverksamheten. 

I enlighet med statsrådets beslut den 30 mars fortsätter begränsningarna I närundervisningen på olika utbildningsstadier. Det innebär att specialarrangemangen i undervisningen fortsätter fram till den 13 maj. Undervisningen ges i huvudsak som distansundervisning och med den jämförbara metoder. Svaren uppdateras i takt med att besluten fattas och riksdagen har godkänt tillämpningsförordningen.

Här uppdaterar vi svaren på vanliga frågor om beredskapen kring coronaviruset.