Utrikesministeriets beredskap under coronavirusepidemin

Finska medborgare och personer bosatta i Finland ska tillsvidare undvika alla resor utomlands. Finländska turister uppmanas att återvända till Finland. Om du för tillfället är utomlands, gör en reseanmälan.

Coronavirusepidemin påverkar resesäkerheten i hela världen. Risknivån i resemeddelandena om alla länder är tillsvidare ”undvik alla resor”. Det är skäl att avstå från alla resor om de inte är absolut nödvändiga.

Finlands beskickningar utomlands koncentrerar sig på att ge finländare och personer som är varaktigt bosatta i Finland konsulära tjänster samt rapportera om pandemiläget i stationeringslandet. Beskickningarna informerar om läget inom sitt område också via sina kanaler i sociala medier.

På utrikesministeriets webbplats har man samlat vanliga frågor och svar om hur coronaviruset påverkar resandet och sidan uppdateras regelbundet.

Finlands beskickningar följer situationen noggrant

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar utomlands ansvarar för skyddet av finländare som befinner sig utanför landets gränser. Beskickningarna har uppgjort landspecifika beredskapsplaner och följer hela tiden coronavirussituationen inom sitt område. Ministeriet och beskickningarna analyserar också de enskilda ländernas lägesbilder i frågor som är centrala med tanke på krisberedskapen. Informationen rapporteras till statsledningen till stöd för beslutsfattandet.

I krissituationer bistår beskickningarna finländare för att skydda deras personliga säkerhet med beaktande av omständigheterna och beskickningens faktiska möjligheter att hjälpa. Under den pågående pandemin kan möjligheterna att tillhandahålla normala konsulära tjänster försämras. Vi strävar efter att hjälpa finländarna enligt vår bästa förmåga.

Det är viktigt att alla finländare som befinner sig utomlands tar ansvar för sin egen hälsa och säkerhet. Beskickningarnas främsta uppgift är att ge råd och rekommendationer samt vid behov bistå i ordnandet av nödvändig sjukvård.

När det gäller beredskap för och under en pandemi samarbetar utrikesförvaltningen med med andra EU-länder, de nordiska länderna och andra partner.