Information till nästa regering: tjänstemännens syn på nyckelfrågorna för Finland

1.3.2023

Valperioden 2019–2023 närmar sig sitt slut, och den nya regering som bildas efter riksdagsvalet ska samla sina mål i ett regeringsprogram.

Ministerierna har tagit fram så kallade tjänstemannainlägg om nyckelfrågorna för nästa regeringsperiod. Inläggen är ett kunskapsunderlag till stöd för de kommande valdebatterna och regeringsförhandlingarna.
 

Rapporter och tjänstemannainlägg

Möjligheter för Finland – kanslichefernas synpunkter inför regeringsskiftet

Ministeriernas kanslichefer har utarbetat en gemensam tjänsteuppfattning om nyckelfrågorna under de två följande valperioderna i Finland. I rapporten vill man lyfta fram både aktuella teman och frågor på längre sikt. Dokumentet Möjligheter för Finland, som publicerades måndagen den 6 februari 2023, erbjuder ett kunskapsunderlag inför vårens valdebatter och beredningen av regeringsprogrammet.


Rapporten ”Mot en verkningsfull valperiod”

I rapporten ”Mot en verkningsfull valperiod” presenteras de olika faserna i samband med regeringsskiftet, olika alternativa handlingsmodeller för dem och tjänstemännens förslag till frågor att beakta vid regeringsskiftet.


Finansministeriets tjänstemannainlägg ”Ett reformvänligt och hållbart Finland”

Finansministeriets tjänstemannainlägg lyfter fram metoder för att förbättra förutsättningarna för välfärd, styra den offentliga ekonomin tillbaka på en hållbar grund, reformera den offentliga förvaltningen och de offentliga tjänsterna samt för att genomföra en grön omställning effektivt. Korrigerande åtgärder måste vidtas snabbt.

Tjänstemannainlägget ”Ett reformvänligt och hållbart Finland” behandlar utgångspunkterna för den ekonomiska politiken och förvaltningspolitiken under den kommande valperioden. Ministeriet publicerade inlägget den 8 december 2022.