Inreserestriktioner och hälsosäkerhetsåtgärder i Finland

Regeringen bedömer behovet av inreserestriktioner och deras omfattning varje vecka utifrån det epidemiologiska läget.

När inresa från ett visst land begränsas på grund av hög incidens av coronavirus betyder det att fritidsresor till Finland inte är möjliga. Endast återresor till Finland, transittrafik, arbetsresor och resor av andra nödvändiga skäl är tillåtna. Den som kommer till landet rekommenderas att självmant hålla sig i karantän och testa sig för covid-19.

När inreserestriktioner avvecklas betyder det att semesterresor till Finland är tillåtna. Då är frivillig karantän i Finland eller testning inte nödvändiga.

Inrikesministeriet ser över inreserestriktionerna varje vecka utifrån Institutet för hälsa och välfärds expertbedömning. Gränsvärdet 25 nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de senaste 14 dagarna tillämpas på EU-länderna och Schengenländerna samt på länder som finns på den så kallade gröna listan, som fastställts av Europeiska unionens råd. Beslut om eventuella ändringar fattas på torsdagar vid statsrådets sammanträde.

Nya hälsosäkerhetsåtgärder införs

Från och med den 12 oktober 2020 rekommenderas en resenär som kommer till Finland från ett land med hög incidens av coronavirus att självmant hålla sig i karantän i 10 dagar. Resenären kan förkorta sin frivilliga karantän genom att ta två negativa coronatest.

En person som är bosatt i Finland och återvänder från ett land med hög incidens kan förkorta sin frivilliga 10 dagars karantän genom att låta testa sig för covid-19 på flygfältet eller i hamnen genast vid ankomsten till Finland och igen på sin hemort tidigast 72 timmar efter det första testet. Den som återvänder till Finland rekommenderas att självmant hållas hemma i karantän mellan testerna. 
 
För en person som inte är bosatt i Finland rekommenderas testning högst 72 timmar före ankomsten till Finland. Resenären kan låta testa sig på nytt tidigast 72 timmar efter inresan. Resenären rekommenderas att självmant hålla sig i karantän på inkvarteringsstället mellan testerna. Den frivilliga karantänen upphör om testresultatet är negativt. Om testresultatet är positivt kan en smittskyddsläkare bestämma att resenären ska hållas i karantän. Karantänen fortsätter tills resenären har tillfrisknat.

Om resenären vistas i Finland i mindre än 72 timmar, behövs ingen frivillig karantän eller ett andra test.

Från Sverige och Estland får man pendla till arbete i Finland utan att det krävs frivillig karantän eller testning. Likaså gränssamfundens invånare vid landgränserna mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge får röra sig och uträtta ärenden över landgränserna utan frivillig karantän eller testning.

Finska medborgare och de som bor i Finland har alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker resor som inte är nödvändiga till andra länder än de som inte längre omfattas av inreserestriktioner.

Inreserestriktionerna från och med den 12 oktober

I fråga om trafiken över de inre gränserna gäller inreserestriktionerna i trafiken mellan Finland och Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike, med vissa undantag. 

Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och en stat som inte hör till Schengenområdet. Inreserestriktionerna i trafiken över de yttre gränserna har avvecklats i trafiken från Vatikanstaten till Finland samt i trafiken mellan Finland och Australien, Japan, Nya Zeeland, Rwanda, Sydkorea, Thailand och Uruguay i fråga om invånarna i dessa länder.

Från följande europeiska länder kan man dessutom komma till Finland på arbetsresa eller av någon annan nödvändig orsak: Andorra, Bulgarien, Cypern, Förenade kungariket, Irland, Kroatien, Monaco, Rumänien och San Marino. 

När det gäller övriga länder som inte hör till Schengenområdet möjliggör inreserestriktionerna endast återresor till Finland och andra EU- och Schengenländer, transittrafik på Helsingfors-Vanda flygplats och annan nödvändig trafik.

 

Förhandstestning blir obligatorisk från och med den 23 november

Förhandstest krävs vid inresa till Finland från länder med hög incidens av coronavirus efter att behövliga ändringar har gjorts i lagen om smittsamma sjukdomar och lagen om transportservice. Avsikten är att konceptet ska tas i bruk den 23 november 2020.

Inreserestriktioner och hälsosäkerhetsåtgärder i Finland
Frågor och svar om resor

Pressmeddelanden och nyhet