Inreserestriktioner och hälsosäkerhetsåtgärder i Finland

Inresa till Finland begränsas från nästan alla länder. Inreserestriktioner är för närvarande nödvändiga för att bromsa spridningen av coronapandemin. Inreserestriktionerna gäller till och med den 30 april 2021.

Personer som reser in i Finland kan åläggas att genomgå en obligatorisk hälsokontroll för att utreda om de smittats av coronaviruset.

Det rekommenderas att trafikidkarna ska kräva ett negativt coronatestresultat av alla som reser in i landet.

Undvik resor som inte är nödvändiga

På grund av coronapandemin är den allmänna rekommendationen för alla länder att undvika resor som inte är nödvändiga. Var och en har dock rätt att lämna Finland, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Finska medborgare och personer som varaktigt bor i Finland har alltid rätt att återvända till landet.

Om du planerar att resa utomlands ska du själv ta reda på vilka krav som gäller till exempel coronatestintyg eller vaccinationsintyg. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad före din resa. Också transitländerna kan ha egna restriktioner.

Inreserestriktioner fr.o.m. 19.3

 

 

 

Frågor och svar

Pressmeddelanden och nyhet