Inreserestriktioner och hälsosäkerhetsåtgärder i Finland

Regeringen bedömer behovet av inreserestriktioner och deras omfattning utifrån det epidemiologiska läget.

När inresa från ett visst land begränsas på grund av hög incidens av coronavirus betyder det att fritidsresor till Finland inte är möjliga. Endast återresor till Finland, transittrafik, arbetsresor och resor av andra nödvändiga skäl är tillåtna. Den som kommer till landet rekommenderas att självmant hålla sig i karantän och testa sig för covid-19.

När inreserestriktioner avvecklas betyder det att semesterresor till Finland är tillåtna. Då är frivillig karantän i Finland eller testning inte nödvändiga.

Inrikesministeriet ser över inreserestriktionerna utifrån Institutet för hälsa och välfärds expertbedömning. Beslut om eventuella ändringar fattas vid statsrådets sammanträde.

Hälsosäkerhetsåtgärder

En resenär som kommer till Finland från ett land med hög incidens av coronavirus rekommenderas att självmant hålla sig i karantän i 14 dagar. Resenären kan förkorta sin frivilliga karantän genom att ta två negativa coronatest.

En person som är bosatt i Finland och återvänder från ett land med hög incidens kan förkorta sin frivilliga 14 dagars karantän genom att låta testa sig för covid-19 på flygfältet eller i hamnen genast vid ankomsten till Finland och igen på sin hemort tidigast 72 timmar efter det första testet. Den som återvänder till Finland rekommenderas att självmant hållas hemma i karantän mellan testerna. 
 
För en person som inte är bosatt i Finland rekommenderas testning högst 72 timmar före ankomsten till Finland. Resenären kan låta testa sig på nytt tidigast 72 timmar efter inresan. Resenären rekommenderas att självmant hålla sig i karantän på inkvarteringsstället mellan testerna. Den frivilliga karantänen upphör om testresultatet är negativt. Om testresultatet är positivt kan en smittskyddsläkare bestämma att resenären ska hållas i karantän. Karantänen fortsätter tills resenären har tillfrisknat.

Finska medborgare och de som bor i Finland har alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker resor som inte är nödvändiga till andra länder än de som inte längre omfattas av inreserestriktioner. 

För att förhindra att den nya virusvarianten sprids i Finland avråder regeringen från alla resor till Förenade konungariket, Irland och Sydafrika. Rekommenderas att de som reser in i landet från Förenade konungariket, Irland eller Sydafrika testar sig för covid-19 genast vid ankomsten till Finland.

Inreserestriktionerna från och med den 27 januari

Statsrådet beslutade den 22 januari 2021 att inreserestriktionerna skärps och förlängs fram till den 25 februari 2021. Inreserestriktionerna enligt det nya beslutet börjar gälla den 27 januari 2021.

Gränskontrollen vid de inre gränserna har återinförts i trafiken, med undantag för fritidsbåtstrafiken, mellan Finland och alla Schengenländer fram till den 25 februari 2021. Samma restriktioner gäller också EU-länder som inte hör till Schengenområdet samt Andorra, Monaco och San Marino.

Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och länder som inte hör till Schengenområdet. Invånare i Australien, Nya Zeeland, Rwanda, Singapore, Sydkorea och Thailand får resa från dessa områden till Finland utan inreserestriktioner. Inte heller trafiken från Vatikanen omfattas av restriktioner.

Inreserestriktionerna för invånare i Kina och i de särskilda administrativa regionerna Hongkong och Macao som reser från dessa områden till Finland avvecklas först när Europeiska unionens råd konstaterar att ömsesidigheten tillgodoses tillräckligt.

När det gäller övriga länder som inte hör till Schengenområdet möjliggör inreserestriktionerna endast återresor till Finland och andra EU- och Schengenländer, transittrafik på Helsingfors-Vanda flygplats och annan nödvändig trafik. Dessutom rekommenderas det att de som reser in i landet håller sig i karantän i 14 dygn på eget initiativ. Den som så önskar kan förkorta den frivilliga karantänen genom två frivilliga coronatester.

På brittiska medborgare tillämpas från och med den 1 januari 2021 bestämmelserna om tredjelandsmedborgare vid gränskontroller.

Pendeltrafiken vid de inre gränserna begränsas

Vid de inre gränserna tillåts som pendeltrafik endast sådan trafik som är nödvändig med tanke på försörjningsberedskapen och samhällets funktion. Inresa är tillåten med en av arbetsgivaren ifylld blankett som gäller saken. Arbets- och näringsministeriet för en förteckning över de arbeten som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen och samhällets funktion.

Dessutom upphävs dispenserna för invånarna i gränskommunerna. Den fria rätten för invånarna i gränskommunerna att uträtta ärenden på grannstatens sida upphör. Rekommendationen om karantän återinförs vid gränsövergångarna.

Regeringen beslutade om skärpningar i villkoren för gränstrafiken, meddelande från 22.1.2021

Pressmeddelanden och nyhet

Inreserestriktionerna skärps den 27 januari
Gränsbevakningsväsendet IM
Pressmeddelande 22.1.2021 20.20
Inreserestriktionerna fortsätter till den 9 februari
IM SHM
Pressmeddelande 7.1.2021 14.10
Inreserestriktionerna fortsätter till den 12 januari
IM SHM
Pressmeddelande 10.12.2020 14.20
Inreserestriktionerna fortsätter fram till 13.12
IM SHM
Pressmeddelande 19.11.2020 13.49