Resor till och från Finland

Inresa till Finland begränsas från nästan alla länder. Inreserestriktioner är för närvarande nödvändiga för att bromsa spridningen av coronapandemin. De nuvarande inreserestriktionerna gäller till och med den 27 juni 2021. Inresor till Finland underlättas från EU- och Schengenländerna från och med den 21 juni (meddelande 17.6.2021)

På grund av coronapandemin är den allmänna rekommendationen att undvika resor som inte är nödvändiga till alla länder.

Var och en har dock rätt att lämna Finland, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Finska medborgare och personer som varaktigt bor i Finland har alltid rätt att återvända till landet.

Anvisningar om gränsöverskridning för passagerare och trafikidkare under fotbolls-EM i S:t Petersburg (Gränsbevakningsväsendet 10.6.2021)

Begränsningar av inresa till Finland från olika länder

Inre gränser

Tillåtna resor inom Schengenområdet är

  • returresa till Finland
  • nödvändig pendlingstrafik och annan nödvändig trafik
  • för flygpassagerare all pendlingstrafik
  • transittrafik: för flygpassagerare all transittrafik, transittrafik som hänför sig till fritidsresor är inte tillåten vid vatten- och landgränser (gäller dock inte finska medborgare)

Från och med den 21 juni är tillåtet att resa in i Finland på grund av arbete i alla trafikformer från EU- eller Schengenländer. Dessutom blir inresa till Finland från EU- eller Schengenländer tillåten också om personen har intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19 som erhållits före ankomsten till Finland eller över en covid-19-sjukdom som personen insjuknat i för mindre än sex månader sedan.  Inresor till Finland underlättas från EU- och Schengenländerna från och med den 21 juni (meddelande 17.6.2021)

Frågor och svar