Resor till och från Finland

Inresa till Finland begränsas från andra länder för att bromsa spridningen av coronapandemin. De aktuella inreserestriktionerna finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats Hälsomyndigheterna ansvarar för hälsosäkerhetsåtgärderna och ger anvisningar till dem som anländer till landet.

Utrikesministeriet rekommenderar att man iakttar särskild försiktighet när man reser till EU- och Schengenområdet. Ministeriet rekommenderar också att man undviker resor som inte är nödvändiga till länder utanför EU och Schengenområdet.

Var och en har dock rätt att lämna Finland, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Finska medborgare, deras familjemedlemmar och personer som varaktigt bor i Finland har alltid rätt att återvända till landet.

Resor till Finland

Sammanfattning av anvisningarna

 1. Du får resa till Finland från alla länder, om du har fått en godkänd vaccinationsserie mot coronaviruset. Då har du inte heller några andra skyldigheter enligt lagen om smittsamma sjukdomar.
 2. Du får resa till Finland från EU- och Schengenländer, men då ska du kontrollera vilka skyldigheter som gäller dig enligt lagen om smittsamma sjukdomar (tabell nedan) bland annat i fråga om coronatest.
 3. Om du inte har fått en godkänd vaccinationsserie och kommer från ett land utanför EU- eller Schengenområdet, ska du på Gränsbevakningsväsendets webbplats kontrollera vilka reserestriktioner som gäller vid inresa till Finland. Om det till denna del det är möjligt att resa, det vill säga du kommer antingen från ett land som finns på EU:s gröna lista över länder från vilka inresa till Finland är tillåten eller du har en nödvändig orsak att resa, ska du kontrollera vilka skyldigheter som gäller dig enligt lagen om smittsamma sjukdomar (tabell nedan). En del av länderna på EU:s gröna lista är undantagna från dessa skyldigheter.

Notera att även om man får resa från ett land till Finland betyder det inte direkt att man är befriad från exempelvis coronatest.

Gränskontroll

Gränsbevakningsväsendet utför gränskontroller och beslutar om resenärens inresa i samband med in- och utresekontrollen. Enligt grundlagen har finska medborgare och personer som bor i Finland alltid rätt att återvända till landet.

I fråga om andra än finska medborgare eller utlänningar som är stadigvarande bosatta i Finland bedömer gränskontrollmyndigheterna separat om villkoren för inresa uppfylls ifall resenären inte har ett intyg som hänför sig till coronaviruset.

Närmare instruktioner på Gränsbevakningsväsendets webbplats

Gränskontroll vid de inre gränserna avslutades den 26 juli 2021. Detta innebär att trafik från EU- och Schengenländerna till Finland är tillåten utan begränsningar.

Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter fortfarande för flera länders del fram till den 22 augusti 2021. Inresa är tillåten i följande fall:

samt

 • En godkänd vaccinationsserie mot covid-19 har fåtts före ankomsten till Finland och det har gått minst 14 dygn från den sista vaccinationen i serien. THL: s lista över godkända vacciner
 • Medborgare i EU- och Schengenstaterna och personer som är bosatta i en EU- eller Schengenstat, om de har ett intyg över att de har haft covid-19 högst sex månader tidigare.

Hälsosäkerhet

Efter inresan och en eventuell in- och utresekontroll ansvarar hälsomyndigheterna för hälsosäkerhetsåtgärderna och ger anvisningar till dem som anländer till landet.

När du kommer till Finland från länder med låg coronarisk behöver du inte delta i de hälsosäkerhetsåtgärder som gäller vid inresa. Se THL:s lista över lågriskländer.

När du kommer till Finland från något annat land, gäller de hälsosäkerhetsåtgärder som fastställts för dem som kommer från riskländer.

Hälsosäkerhetsåtgärderna vid ankomsten till landet

 • När du kommer från ett riskland behöver du inte delta i coronavirustesten vid ankomsten till landet, om du har ett intyg över en godtagbar vaccinationsserie mot COVID-19 och minst 14 dagar har gått sedan den senaste vaccinationsdosen, eller om du har ett intyg över en laboratoriebekräftad genomgången coronavirussjukdom inom 6 månader. THL: s lista över godkända vacciner
 • Du måste gå på ett coronavirustest inom 3–5 dygn efter ankomsten till Finland, om du vid ankomsten från ett riskland har ett intyg över ett negativt resultat av coronavirustestet som har tagits högst 72 timmar före ankomsten till Finland, eller ett intyg över den första vaccindosen ur en vaccinationsserie med två doser som har tagits minst 14 dygn före ankomsten till landet.
 • När du inte har något av de ovan nämnda intygen när du kommer från ett riskland, måste du gå på ett coronavirustest både vid ankomstpunkten och inom 3–5 dygn efter ankomsten till Finland.

Närmare information om inresa finns på THL:s webbplats

Du kan kontrollera restriktionerna som gäller hälsosäkerheten också via tjänsterna Finentry eller Laplandentry

Resor utomlands och coronaintyg

Coronaviruset utgör fortfarande ett stort globalt hot mot resesäkerheten, och situationen i olika länder och regioner kan förändras plötsligt och oförutsägbart.

Utrikesministeriets allmänna reserekommendation är att iaktta särskild försiktighet såväl i EU- och Schengenländerna som i andra länder. För vissa länders del avråder utrikesministeriet emellertid från resor som inte är nödvändiga, från alla resor eller uppmanar finländare att lämna landet omedelbart på grund av säkerhetssituationen i landet.

Resemeddelanden – Utrikesministeriet

THL rekommenderar alla som ska resa till utlandet att skaffa ett fullt coronavaccinationsskydd innan de reser.

Om du planerar att resa utomlands ska du beakta att alla länder kan införa inreserestriktioner vid sina egna gränser så att resan i praktiken ändå är omöjlig. 

Om du planerar att resa

 • kontrollera de gällande inresebestämmelserna med destinationslandets myndigheter, till exempel ambassaden, före din resa. Också transitländerna kan införa egna inreserestriktioner.
 • kontrollera vilka krav flygplatserna och flygbolagen har exempelvis i fråga om användningen av munskydd eller negativa covid-19-test
 • kontrollera vilka anvisningar andra trafikidkare ger. 

Coronaintyg

EU:s coronaintyg innehåller uppgifter om coronavaccination, negativt testresultat och/eller genomgången coronavirussjukdom. Coronaintyget fås via tjänsten Mina Kanta-sidor.

EU:s coronaintyg kan användas vid gränspassage. Kontrollera med destinationslandets myndigheter vilken praxis som tillämpas i landet.

Coronaintyg – Social- och hälsovårdsministeriet