Regeringens lagstiftningsprogram och lagstiftningsplan

Lagstiftningsprogram för valperioden

I regeringens lagstiftningsprogram ingår preliminära uppgifter om de lagberedningsprojekt som genomför regeringsprogrammet och om andra viktiga lagberedningsprojekt under valperioden 2019–2023. 


Lagstiftningsplan för sessionsperioden

Lagstiftningsplanen innehåller aktuella uppgifter om de regeringspropositioner som regeringen har för avsikt att lämna till riksdagen under sessionsperioden.

Planen ger en aktuell översikt av läget för beredningen av regeringspropositioner och en uppskattning av när statsrådet ska behandla ett lagförslag och fatta beslut om att lämna det till riksdagen. Planen uppdateras också med uppgifter om nya propositioner för sessionsperioden och om propositioner som strukits ur planen.

Regeringens lagstiftningsplan för slutet av valperioden 2019–2023 (riksdagens höstsession 2022) (på finska)