Tuula Haatainen

Arbetsminister

Finlands Socialdemokratiska Parti

Aktuellt

Utredning: Hinder för sysselsättning av personer med funktionsnedsättning måste undanröjas
Ministry of Economic Affairs and Employment
Pressmeddelande 22.6.2020 14.01
Regeringens proposition till riksdagen: uppdateringar av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp
Ministry of Economic Affairs and Employment
Pressmeddelande 17.6.2020 13.49
Nordiska ministrar dryftar coronaläget avseende arbetsliv och EU:s initiativ om minimilöner
Ministry of Economic Affairs and Employment Ministry of Social Affairs and Health
Nyhet 12.6.2020 13.43
Regeringen bekämpar grå ekonomi genom ett omfattande åtgärdsprogram
Ministry of Economic Affairs and Employment Ministry of the Interior
Pressmeddelande 11.6.2020 14.30
Statsrådet lade fram en proposition om kommunala sysselsättningsförsök
Ministry of Economic Affairs and Employment
Pressmeddelande 4.6.2020 13.51
Tilläggsbudgeten stöder arbetssökande och särskilt stödet till unga ökas
Ministry of Economic Affairs and Employment
Pressmeddelande 2.6.2020 21.30
Den inhemska produktionen av skyddsutrustning har inletts planenligt
Ministry of Economic Affairs and Employment
Pressmeddelande 27.5.2020 11.06
EN FI RU SV