Ministrarnas arvoden och bindningar

Ministrarnas arvoden fastställs i lagen om riksdagsmannaarvode.
Det arvode som betalas till en minister motsvarar det arvode som betalas till riksdagens vice talman. Det arvode som betalas till statsministern motsvarar det arvode som betalas till riksdagens talman. Arvodet är skattepliktig inkomst.

Lagen om riksdagsmannaarvode - Finlex
Lagen om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet - Finlex

Till en minister som är ledamot av riksdagen betalas dessutom riksdagsmannaarvode och kostnadsersättning. Hos en riksdagsledamot som utnämns till minister håller riksdagen inne hälften av det arvode och den kostnadsersättning som tillkommer en riksdagsledamot.

Riksdagsledamöternas arvoden - riksdagen

Bindningarna för Marins regering

Regeringen fattade den 19 december 2019 beslut om att lämna en skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar. Redogörelsen över bindningarna innehåller uppgifter om ministerns näringsverksamhet, ägande i företag och andra betydande inkomstkällor och skulder samt sådana uppdrag och bindningar som kan ha betydelse vid bedömningen av ministerns verksamhet som medlem av statsrådet.

Bindningarna för Marins regering, minister Honkonen 29.4.2022
Bindningarna för Marins regering, statsminister Marin och ministrar Henriksson, Haatainen, Lintilä, Leppä, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist, Tuppurainen, Skinnari, Harakka, Mikkonen, Andersson, Kurvinen, Sarkkinen 24.2.2022
Bindningarna för Marins regering, minister Lindén 17.2.2022
Bindningarna för Marins regering, minister Kari 2.12.2021
Bindningarna för Marins regering, minister Kurvinen 28.10.2021
Bindningarna för Marins regering, ministrar Andersson och Sarkkinen 29.6.2021
Bindningarna för Marins regering, ministrar Saarikko och Kurvinen 17.6.2021
Bindningarna för Marins regering, minister Haatainen 4.3.2021
Bindningarna för Marins regering, statsminister Marin och ministrar Saarikko, Vanhanen, Henriksson, Kiuru, Haatainen, Leppä, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist och Mikkonen 11.2.2021 
Bindningarna för Marins regering, minister Saramo 17.12.2020
Bindningarna för Marins regering, minister Ohisalo 10.12.2020
Bindningarna för Marins regering, ministrar Vanhanen och Saarikko 3.9.2020
Bindningarna för Marins regering, ministrar Blomqvist och Skinnari 9.7.2020
Bindningarna för Marins regering, minister Vanhanen 26.6.2020
Bindningarna för Marins regering, minister Harakka 17.6.2020
Bindningarna för Marins regering, minister Kosonen 7.5.2020
Bindningarna för Marins regering, minister Kaikkonen 23.1.2020
Bindningarna för Marins regering 19.12.2019