Maria Ohisalo

Inrikesminister

De Gröna

Aktuellt

Marins regering utnämndes
Prime Minister's Office
Pressmeddelande 10.12.2019 15.30
Barn och unga tog över statsrådet och överlämnade en deklaration om barnens vilja
Prime Minister's Office
Pressmeddelande 20.11.2019 15.56
Finland främjar rättsstatsprincipen och säkerheten i västra Balkan
Ministry of Justice Ministry of the Interior
Pressmeddelande 15.11.2019 11.28
Barn tar över statsrådet och deltar i beslutsfattandet den 20 november
Prime Minister's Office
Pressmeddelande 15.11.2019 8.56
Nuläget och utmaningarna för EU:s säkerhetsforskning behandlas i Helsingfors
Ministry of the Interior
Pressmeddelande 6.11.2019 9.44
Inrikesministeriets förvaltningsområde förbinder sig att minska sitt koldioxidavtryck
Ministry of the Interior
Pressmeddelande 31.10.2019 15.14
Inrikesminister Ohisalo nöjd med polisens utredning
Ministry of the Interior
Pressmeddelande 28.10.2019 14.32
Inrikesminister Ohisalo träffar Rysslands inrikesminister Kolokoltsev
Ministry of the Interior
Pressmeddelande 25.10.2019 9.19
FI SV EN DE RU