Jari Leppä

Jord- och skogsbruksminister

Centern i Finland

Aktuellt

Skyddet av skog inom ramen för METSO-handlingsplanen har framskridit planenligt – mer resurser behövs dock för miljöstöd och naturvårdsprojekt
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft Ministerium für Umwelt
Pressmeddelande 31.3.2020 12.00
Jord- och skogsbruksministeriet bereder ett stödpaket för landsbygdsföretag
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
Pressmeddelande 30.3.2020 19.08
De kritiska driftsinriktningarna inom primärproduktionen behöver snabbt 1 500 arbetare
Ministerium für Arbeit und Wirtschaft Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
Pressmeddelande 27.3.2020 20.12
Man bereder sig på att lindra gårdarnas svåra situation genom statsborgen för lån
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
Pressmeddelande 26.3.2020 15.17
EU:s jordbruksministrar håller ett videomöte om coronavirusläget
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
Pressmeddelande 24.3.2020 20.33
Studerande till hjälp för lantbruksföretagare och som stöd för avbytarservice under coronatiden
Ministerium für Bildung und Kultur Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
Pressmeddelande 20.3.2020 13.08
Beredskap inför coronaviruset inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
Nyhet 13.3.2020 15.58
Minister Leppä: Smart anpassning stärker landsbygds- och skärgårdsområdenas livskraft
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
Pressmeddelande 25.2.2020 13.00
Utkast till förordning om askgödsling i skogen på remiss
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
Pressmeddelande 24.2.2020 14.55