Jari Leppä

Jord- och skogsbruksminister

Centern i Finland

Aktuellt

Utkastet till förordning som gäller klimatåtgärder inom markanvändningssektorn på remiss
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
Pressmeddelande 16.10.2020 14.16
Programmet för främjande av inhemsk fisk på remiss - målet är att fördubbla användningen av inhemsk fisk
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
Pressmeddelande 15.10.2020 14.06
Bioekonomipanelen sammanträder för första gången: målet är att skapa hållbar tillväxt genom bioekonomi
Ministerium für Arbeit und Wirtschaft Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
Pressmeddelande 14.10.2020 12.10
Parlamentarisk arbetsgrupp för glesbygd tillsatt
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
Pressmeddelande 8.10.2020 15.03
Ett lagförslag om stöd för beskogning av impediment lämnades till riksdagen för behandling
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
Pressmeddelande 5.10.2020 11.30
Ministrarna Leppä och Mikkonen: Östersjöns tillstånd förbättras med miljö-, jordbruks- och fiskesektorernas gemensamma åtgärder
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft Ministerium für Umwelt
Pressmeddelande 28.9.2020 8.56
Den nationella finansieringen till jordbruket och utvecklingen av landsbygden tryggad
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
Pressmeddelande 16.9.2020 16.58
Nedmonteringen av småvattenkraftverket i Louhikoski ger insjööringen fri passage till Saramojokivattendrag
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
Pressmeddelande 11.9.2020 11.35
Principbeslutet om ansvarsfull upphandling av livsmedel har godkänts
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
Pressmeddelande 10.9.2020 15.02
FI SV EN DE RU