Jari Leppä

Jord- och skogsbruksminister

Centern i Finland

Aktuellt

Utkastet till förordning som gäller klimatåtgärder inom markanvändningssektorn på remiss
Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 16.10.2020 14.16
Bioekonomipanelen sammanträder för första gången: målet är att skapa hållbar tillväxt genom bioekonomi
Ministry of Agriculture and Forestry Ministry of Economic Affairs and Employment
Pressmeddelande 14.10.2020 12.10
Parlamentarisk arbetsgrupp för glesbygd tillsatt
Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 8.10.2020 15.03
Ett lagförslag om stöd för beskogning av impediment lämnades till riksdagen för behandling
Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 5.10.2020 11.30
Ministrarna Leppä och Mikkonen: Östersjöns tillstånd förbättras med miljö-, jordbruks- och fiskesektorernas gemensamma åtgärder
Ministry of Agriculture and Forestry Ministry of the Environment
Pressmeddelande 28.9.2020 8.56
Den nationella finansieringen till jordbruket och utvecklingen av landsbygden tryggad
Ministry of Agriculture and Forestry
Pressmeddelande 16.9.2020 16.58
FI SV EN DE RU