Thomas Blomqvist

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Svenska folkpartiet