Ministerarbetsgrupper i statsminister Marins regering

Statsrådets allmänna sammanträde tillsatte sex ministerarbetsgrupper den 10 december 2019 och den 14 januari 2021 en ministerarbetsgrupp för hållbar tillväxt i Finland. Ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen tillsattes den 2 september 2021. Den 30 december tillsatte statsrådet en ministerarbetsgrupp för samordning av coronaåtgärder och ministerarbetsgruppen för beredskap den 10 mars 2022. 

Bredningen av ett sakkomplex eller ett ärende kan ges en ministerarbetsgrupp i uppgift.