Ministerutskotten i statsminister Marins regering

Statsrådet har fyra lagstadgade ministerutskott:

  • utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet
  • EU-ministerutskottet
  • finansutskottet och
  •  finanspolitiska ministerutskottet.

Statsministern är ordförande för ministerutskotten.

Ministerutskottens arbete

Utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet

Utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet bereder viktiga ärenden som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken och Finlands externa förbindelser, sådana viktiga ärenden som hänför sig till dessa och gäller den inre säkerheten samt viktiga ärenden som gäller totalförsvaret.

Ministerutskottet sammanträder i praktiken tillsammans med republikens president, varvid sammanträdet kallas utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottets och republikens presidents gemensamma möte.

Medlemmar

Statsminister Sanna Marin, ordförande
Utrikesminister Pekka Haavisto
Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari
Justitieminister Anna-Maja Henriksson
Försvarsminister Mikko Savola 
Undervisningsminister Li Andersson 
Finansminister Annika Saarikko 
Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo
Inrikesminister Krista Mikkonen deltar i ärendets behandling i frågor som hör till ministerns verksamhetsområde eller på begäran av statsministern. 

Sekreterare

Utrikesministeriets understatssekreterare (utrikes- och säkerhetspolitik) Kai Sauer

Permanenta sakkunniga

Utrikesministeriets statssekreterare som kanslichef Jukka Salovaara
Försvarsministeriets kanslichef Esa Pulkkinen
Avdelningschef vid statsrådets kansli, statssekreterare för EU-ärenden Jari Luoto

EU-ministerutskottet

EU-ministerutskottet behandlar aktuella EU-ärenden som är viktiga i politiskt, ekonomiskt och rättsligt hänseende. Ministerutskottet kommer överens om Finlands strategi bland annat för de officiella och inofficiella möten som Europeiska unionens råd håller.

Medlemmar

Statsminister Sanna Marin, ordförande
Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen
Utrikesminister Pekka Haavisto
Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari
Justitieminister Anna-Maja Henriksson
Finansminister Annika Saarikko
Undervisningsminister Li Andersson
Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen
Näringsminister Mika Lintilä 

Sekreterare

Avdelningschef vid statsrådets kansli, statssekreterare för EU-ärenden Jari Luoto

Permanenta sakkunniga

Statsministers statssekreterare Henrik Haapajärvi
Statssekreterare som kanslichef Jukka Salovaara
Utrikesrådet, understatssekreterare för EU-ärenden Jari Luoto
Biträdande avdelningschef, understatssekreterare för EU-ärenden Satu Keskinen
Utrikesrådet, Finlands ständiga representant vid Europeiska unionen Markku Keinänen
Statsministerns specialmedarbetare Saara Pokki
Konsultativ tjänsteman, enhetschef Lotta  Nymann-Lindegren

Finansutskottet

Finansutskottet bereder ärenden som är av stor ekonomisk betydelse eller som annars fordrar utlåtande av finansutskottet.

Medlemmar

Statsminister Sanna Marin, ordförande
Justitieminister Anna-Maja Henriksson
Finansminister Annika Saarikko
Kommunminister Sirpa Paatero
Undervisningsminister Li Andersson
Näringsminister Mika Lintilä 
Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo 

Sekreterare

Statssekreterare som kanslichef Juha Majanen
som 1:a ställföreträdare budgetchef Mika Niemelä
som 2:a ställföreträdare biträdande budgetchef Annika Klimenko 
som 3:e ställföreträdare budgetråd Niko Ijäs
som 4:e ställföreträdare någon annan tjänsteman vid finansministeriet som förordnats av statssekreteraren som kanslichef

Finanspolitiska ministerutskottet

Finanspolitiska ministerutskottet behandlar frågor som gäller den samhällsekonomiska utvecklingen och den allmänna finanspolitiken, huvudriktlinjerna för den offentliga ekonomins utveckling och andra ärenden som kräver finanspolitiska åtgärder i den omfattning statsministern förordnar.

Medlemmar

Statsminister Sanna Marin, ordförande
Justitieminister Anna-Maja Henriksson
Finansminister Annika Saarikko
Kommunminister Sirpa Paatero
Undervisningsminister Li Andersson
Näringsminister Mika Lintilä
Arbetsminister Tuula Haatainen 
Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo
Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen deltar i ärendets behandling i frågor som hör till ministerns verksamhetsområde eller på begäran av statsministern. 

Sekreterare

Budgetchef Mika Niemelä
som 1:a ställföreträdare biträdande budgetchef Annika Klimenko
som 2:a ställföreträdare någon annan tjänsteman vid finansministeriets budgetavdelning som förordnats av budgetchefen

Permanenta sakkunniga

Statssekreterare som kanslichef Juha Majanen
Biträdande budgetchef Annika Klimenko