FI SV EN

Ministrarnas specialmedarbetare

Specialmedarbetarna är ministrarnas politiska medarbetare. Statsministern och de ministrar som är ordförande för sitt parti har flera medarbetare. Dessutom finns det specialmedarbetare för olika ministergrupper. Specialmedarbetarna utnämns för ministerns mandatperiod 

Specialmedarbetarna i Marins regering

Statsminister Sanna Marin

Matti Niemi, specialmedarbetare (sekreterare för SDP:s ministergrupp)
tfn 045 679 1717

Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor
tfn 0295 160 965

Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden)
tfn 0295 160 231

Joonas Rahkola, specialmedarbetare (finanspolitik)
tfn 0295 160 998

Pirita Ruokonen, specialmedarbetare (riksdagsärenden)
tfn 050 911 3099

Lauri Voionmaa, specialmedarbetare  (internationella frågor)
tfn 0295 160 306

Förfrågningar från internationell press om intervjuer med statsministern

Finansminister Annika Saarikko

Tuomas Vanhanen, specialmedarbetare (sekreterare för Centerns ministergrupp)
tfn 0295 161 134

Ann-Mari Kemell, specialmedarbetare (finans- och skattpolitik)
tfn 0295 530 330

Antti Kivelä, specialmedarbetare (kommun- och förvaltningspolitik, multilokalitet)
p. 040 502 8192

Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärender)
tfn 0295 530 533

Silja Silvasti, specialmedarbetare (inrikes politik, kommunikation)
tfn 0295 16001

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen

Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare  (EU-ärenden och ägarstyrning)
tfn 0295 160 995

Emilia Tervonen, specialmedarbetare  (pressrelationer)
tfn 0295 161 035

Utrikesminister Pekka Haavisto

Joel Linnainmäki, specialmedarbetare 
tfn 0295 350 466

Jeri Aalto, specialmedarbetare (pressrelationer)
tfn 050 472 0725

Otto Turtonen, specialmedarbetare
tfn 0295 350 015

Anu Konttinen, specialmedarbetare (diplomatiska rådgivare)
tfn 0295 350 323

Katja Kalamäki, specialmedarbetare (diplomatiska rådgivare)
tfn 0295 351 518

Turo Mattila, specialmedarbetare (diplomatiska rådgivare)
tfn 0295 350 613

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari

Kirsi Airio, specialmedarbetare (utvecklingspolitik)
tfn 050 574 1729

Tiina Vainio, specialmedarbetare (pressrelationer och export)
tfn 050 524 6559

Juha Niemi, specialmedarbetare
tfn 050 478 1387

Mikko Autti, specialmedarbetare
tfn 050 466 2833

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Otto Andersson, specialmedarbetare  (sekreterare för SFP:s ministergrupp)
tfn 0295 150 121

Silja Borgarsdóttir Sandelin, specialmedarbetare (finanspolitik)
tfn 0295 150 116

Lisa Palm, specialmedarbetare 
tfn 0295 150 069

Niklas Mannfolk, specialmedarbetare (pressrelationer)
tfn 050 306 3990

Jade Malmi, specialmedarbetare 
tfn 0295 150 114

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

Anna Abrahamsson, specialmedarbetare 
tfn 029 515 0029

Ms Carolina Nordling, Special Adviser
tfn 029 515 0278

Anders Portin, specialmedarbetare
tfn 040 586 6179

Inrikesminister Maria Ohisalo

Jarno Lappalainen, specialmedarbetare (sekreterare för De grönas ministergrupp)
tfn 0400 536 973
jarno.lappalainen(at)vnk.fi

Milja Henttonen, specialmedarbetare (kommunikation och pressrelationer)
tfn 050 599 3094
milja.henttonen(at)vnk.fi

Sami Kerman, specialmedarbetare (inre säkerhet)
tfn 050 477 8348
sami.kerman(at)intermin.fi

Heikki Sairanen, specialmedarbetare (finanspolitik)
tfn 050 456 4662
heikki.sairanen(at)intermin.fi

Tiina Kivinen, specialmedarbetare (EU-ärenden, migration, asylpolitik, underrättelsefrågor)
tfn  050 566 1922
emilia.laaksonen(at)intermin.fi

Försvarsminister Antti Kaikkonen

Terhi Haapaniemi, specialmedarbetare (pressrelationer)
tfn 0295 140 018

Jirka Hakala, specialmedarbetare
tfn 0295 140 005

Janne Torvinen,  specialmedarbetare 
tfn 0295 140 433

Kommunminister Sirpa Paatero

Minna Salminen, specialmedarbetare (kommuner och regioner, mediakontakter)
tfn 0295 530 273

Lauri Finér, specialmedarbetare (statsförvaltning, offentliga upphandlingar)
tfn 0295 530 283

Valtteri Aaltonen, specialmedarbetare (offentliga förvaltningens ICT, statens arbetsmarknadsverk)
tfn 0295 530 399

Undervisningsminister Li Andersson

Niina Jurva, specialmedarbetare (småbarnspedagogik och grundskola)
tfn 0295 330 132

Lauri Holappa, specialmedarbetare (gymnasiet och yrkesutbildning)
tfn 0295 330 013

Touko Sipiläinen, specialmedarbetare (kommunikationsansvarig för undervisningsministern och Vänsterförbundets ministergrupp)
tfn 0295 330 143

Henri Purje, specialmedarbetare (finanspolitik)
tfn 0295 330 017

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen

Eeva Kärkkäinen, specialmedarbetare
tfn 040 149 2201

Markus Ylimaa, specialmedarbetare
tfn 050 374 8192

Antti Varis, specialmedarbetare
tfn 029 533 0195

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Satu Haapaniemi, specialmedarbetare (jordbruks- och livsmedelsfrågor)
tfn 050 400 5193

Annukka Kimmo, specialmedarbetare (intressegrupper, pressrelationer)
tfn 050 478 0226

Kommunikationsminister Timo Harakka

Ilkka Hamunen, specialmedarbetare (trafik)
tfn 050 478 1027

Johanna Juselius, specialmedarbetare (kommunikation)
tfn 0295 342 141

Tino Aalto, specialmedarbetare
tfn 050 436 9188

Arbetsminister Tuula Haatainen

Mikko Heinikoski, specialmedarbetare
tfn 0295 047 175

Näringsminister Mika Lintilä

Antti Siika-aho, specialmedarbetare 
tfn 0295 047 228

Jenny Hasu, specialmedarbetare
tfn 0295 047 213

Teppo Säkkinen, specialmedarbetare
tfn 050 516 2868

Nina Alatalo, specialmedarbetare
tfn 0295 047 171

Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen

Juho Orjala, specialmedarbetare (reform av den sociala tryggheten, utkomstskydd för arbetslösa, bostadsbidrag, sjukförsäkring samt arbetarskydd, arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet)
tfn 0295 163 424

Hanna Hänninen, specialmedarbetare (läkemedelsförsörjning, familjeförmåner samt social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA och Veikkaus Ab:s avkastning)
tfn 0295 163 508

Jiri Sironen, specialmedarbetare (internationella ärenden och EU-ärenden, pensionsskydd och privatförsäkring samt kommunikation)
tfn 0295 163 410

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

Laura Lindeberg, specialmedarbetare (ärenden som anknyter till ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård, social- och hälsovårdsreformen, äldreomsorg och revideringen av äldreomsorgslagen)
tfn 0295 163 109

Timo Lehtinen, specialmedarbetare (kommunikation och pressrelationer, ärenden som anknyter till ministerarbetsgruppen för barn- och ungdomspolitik samt alkohol och narkotika, skadeverkningar av penningspel och psykisk hälsa)
tfn 0295 163 387

Matti Hirvola, specialmedarbetare (minister Kiurus ärenden i ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen och ärenden som gäller reformen av den sociala tryggheten samt utkomststöd)
tfn 0295 163 603 

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen

Riikka Yliluoma, specialmedarbetare
tfn 0295 250 091

Antti Heikkinen, specialmedarbetare
tfn 0295 250 231

Timo Juurikkala, specialmedarbetare
tfn 0295 250 109