Ministrarnas statssekreterare

Statssekreteraren bistår ministern med uppgifter i samband med den politiska styrningen och beredningen av ärenden. Statssekreteraren biträder och representerar ministern enligt ministerns anvisningar då det gäller formulering av politiska riktlinjer, koordinering mellan ministerierna och samordning av ståndpunkter, genomförandet av regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde samt skötseln av EU-uppdrag och internationella uppdrag. Statssekreteraren, som ska ha sin ministers personliga förtroende, utnämns för ministerns mandatperiod. Behovet av statssekreterare ska bedömas i samband med regeringsbildningen.

Statssekreterarna i statsminister Marins regering

Statsminister Sanna Marin

Statssekreterare Henrik Haapajärvi
tfn 09 160 22006
e-post: [email protected]
Twitter: @hhaapajarvi

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko

Statssekreterare Tuomo Puumala
tfn 0295 161 002
e-post: [email protected]
Twitter: @TuomoPuumala

Statssekreterare för Centerns ministergrupp Anna-Mari Vimpari
tfn 0295 330 315
e-post: [email protected]
@AnnaMariVimpari

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen

Statssekreterare Olli Koski
tfn 0295 160 031
e-post: [email protected]
Twitter: @okoski

Utrikesminister Pekka Haavisto

Statssekreterare Johanna Sumuvuori
tfn 0295 160 983
e-post: [email protected]
Twitter: @sumuvuori ‏

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Statssekreterare Malin Brännkärr
tfn 040 534 7727
e-post: [email protected]
Twitter: @MalinBs

Inrikesminister Maria Ohisalo

Statssekreterare Olli-Poika Parviainen
tfn 0295 488 504
e-post: [email protected]
Twitter: @OP_Parviainen

Försvarsminister Antti Kaikkonen

Statssekreterare för Centerns ministergrupp Anna-Mari Vimpari
tfn 0295 330 315
e-post: [email protected]
Twitter: @AnnaMariVimpari

Finansminister Matti Vanhanen

Statssekreterare Maria Kaisa Aula
tfn 050 530 9697
e-post: [email protected]
Twitter: @AulaMK

Statssekreterare Kimmo Tiilikainen
tfn 0295 530 303
e-post: fornamn.ef[email protected]
Twitter: @Tiilikainen

Statssekreterare för Centerns ministergrupp Anna-Mari Vimpari
tfn 0295 330 315
e-post: [email protected]

Undervisningsminister Jussi Saramo

Statssekreterare Minna Kelhä
tfn 0295 330 002
e-post: [email protected]
Twitter: @minnakelha

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Statssekreterare Kimmo Tiilikainen
tfn 0295 530 303
e-post: [email protected]
Twitter: @Tiilikainen

Statssekreterare för Centerns ministergrupp Anna-Mari Vimpari
tfn 0295 330 315
e-post: [email protected]
Twitter: @AnnaMariVimpari

Kommunikationsminister Timo Harakka

Statssekreterare Pilvi Torsti
tfn 0295 16001
e-post:[email protected]
Twitter: @pilvitorsti

Arbetsminister Tuula Haatainen

Statssekretare Ville Kopra
tfn 0295 047 184
e-post: [email protected]
Twitter: @VilleKopra

Näringsminister Mika Lintilä

Statssekreterare Kimmo Tiilikainen
tfn 0295 530 303
e-post:[email protected]
Twitter: @Tiilikainen

Statssekreterare för Centerns ministergrupp Anna-Mari Vimpari
tfn 0295 330 315
e-post: [email protected]
Twitter: @AnnaMariVimpari

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen

Statssekreterare Saila Ruuth
tfn 0295 163 391
e-post: [email protected]
Twitter: @sailaruuth

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

Statssekreterare Eila Mäkipää
tfn 0295 163 632
e-post: [email protected]

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen

Statssekreterare Terhi Lehtonen
tfn 0295 161 000
e-post: [email protected]
Twitter: @lehtote