Ministrarnas statssekreterare

Statssekreteraren bistår ministern med uppgifter i samband med den politiska styrningen och beredningen av ärenden. Statssekreteraren biträder och representerar ministern enligt ministerns anvisningar då det gäller formulering av politiska riktlinjer, koordinering mellan ministerierna och samordning av ståndpunkter, genomförandet av regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde samt skötseln av EU-uppdrag och internationella uppdrag. Statssekreteraren, som ska ha sin ministers personliga förtroende, utnämns för ministerns mandatperiod. Behovet av statssekreterare ska bedömas i samband med regeringsbildningen.

Statssekreterarna i statsminister Marins regering

Statsminister Sanna Marin

Statssekreterare Henrik Haapajärvi
tfn 09 1602 2006
e-post: [email protected]
Twitter: @hhaapajarvi

Finansminister Annika Saarikko

Statssekreterare Maria Kaisa Aula
tfn  0295 530 443
e-post: [email protected]
Twitter: @AulaMK

Statssekreterare för Centerns ministergrupp Anna-Mari Vimpari
tfn 0295 330 207
e-post: [email protected]
@AnnaMariVimpari

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen

Statssekreterare Vesa Vuorenkoski
tfn 0295 160 380
e-post: [email protected]

Utrikesminister Pekka Haavisto

Statssekreterare Johanna Sumuvuori
tfn 0295 160 983
e-post: [email protected]
Twitter: @sumuvuori ‏

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Statssekreterare Mikaela Nylander
tfn 0259 150 110
e-post: [email protected]

Inrikesminister Maria Ohisalo

Statssekreterare Akseli Koskela
tfn 050 418 2274
e-post: [email protected]

Försvarsminister Antti Kaikkonen

Statssekreterare för Centerns ministergrupp Anna-Mari Vimpari
tfn 0295 330 207
e-post: [email protected]
Twitter: @AnnaMariVimpari

Undervisningsminister Li Andersson

Statssekreterare Dan Koivulaakso
tfn 0295 330 332
e-post: [email protected]
Twitter: @koivulaakso

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen

Statssekreterare Tuomo Puumala
tfn 0295 161 002
e-post: [email protected]
Twitter: @TuomoPuumala 

Statssekreterare för Centerns ministergrupp Anna-Mari Vimpari
tfn 0295 330 207
e-post: [email protected]
Twitter: @AnnaMariVimpari

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Statssekreterare Jukka Ihanus
tfn 0295 047 259
e-post: [email protected]

Statssekreterare för Centerns ministergrupp Anna-Mari Vimpari
tfn 0295 330 207
e-post: [email protected]
Twitter: @AnnaMariVimpari

Kommunikationsminister Timo Harakka

Statssekreterare Pilvi Torsti
tfn 040 719 1206
e-post:[email protected]
Twitter: @pilvitorsti

Arbetsminister Tuula Haatainen

Statssekretare Ville Kopra
tfn 040 826 1358
e-post: [email protected]
Twitter: @VilleKopra

Näringsminister Mika Lintilä

Statssekreterare Jukka Ihanus
tfn 0295 047 259
e-post: [email protected]

Statssekreterare för Centerns ministergrupp Anna-Mari Vimpari
tfn 0295 330 207
e-post: [email protected]
Twitter: @AnnaMariVimpari

Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen

Statssekreterare Saila Ruuth
tfn 0295 163 391
e-post: [email protected]
Twitter: @sailaruuth

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

Statssekreterare Eila Mäkipää
tfn 0295 163 632
e-post: [email protected]

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen

Statssekreterare Terhi Lehtonen
tfn 0295 161 000
e-post: [email protected]
Twitter: @lehtote