Mika Lintilä

Näringsminister

Centern i Finland

Aktuellt

Finland på första plats i EU:s digitaliseringsrankning

Ministerium der Finanzen Ministerium für Arbeit und Wirtschaft Ministerium für Verkehr und Kommunikation
Pressmeddelande 28.7.2022 14.08

Finland främjar havsvård på FN:s världshavskonferens

Ministerium für Arbeit und Wirtschaft Ministerium für Umwelt Ministerium für Verkehr und Kommunikation Ministerium für auswärtige Angelegenheiten Staatskanzlei
Pressmeddelande 30.6.2022 14.12

Ministerarbetsgruppen godkände huvudlinjerna i förslagen om en digital identitet och reformen av personbeteckningen

Ministerium der Finanzen Ministerium für Arbeit und Wirtschaft Ministerium für Verkehr und Kommunikation
Pressmeddelande 23.6.2022 9.59

Finland sätter fart på vätebaserad ekonomi: Gasgrid startar ett överföringsbolag för väte

Ministerium der Finanzen Ministerium für Arbeit und Wirtschaft Staatskanzlei
Pressmeddelande 22.6.2022 16.16

Lintilä minister i 2 000 dagar

Ministerium für Arbeit und Wirtschaft Staatskanzlei
Nyhet 17.6.2022 8.17

Hyrningen av en flytande LNG-terminal säkerställer tillgången till gas i Finland

Ministerium der Finanzen Ministerium für Arbeit und Wirtschaft
Pressmeddelande 20.5.2022 12.42

Ministerarbetsgruppen för beredskap beslutade om säkerhetsupplagring av bränntorv

Ministerium der Finanzen Ministerium für Arbeit und Wirtschaft
Pressmeddelande 29.4.2022 12.48

Finanspolitiska ministerutskottet förordar att Finland hyr en flytande LNG-terminal tillsammans med Estland för att frigöra sig från beroendet av rysk gas

Ministerium der Finanzen Ministerium für Arbeit und Wirtschaft Staatskanzlei
Pressmeddelande 7.4.2022 12.00

Ministerarbetsgruppen för beredskap fattade beslut om säkerställande av verksamhetsbetingelserna för logistikbranschen och tryggande av resor som ersätts av sjukförsäkringen

Ministerium der Finanzen Ministerium für Arbeit und Wirtschaft Ministerium für Soziales und Gesundheit Staatskanzlei
Pressmeddelande 1.4.2022 12.50
FI SV EN DE RU