"Kommunikationsstrategin styr kommunikationen om regeringens framsynsprojekt"

4.6 Regeringens kommunikationsstrategi

Regeringen kommer att godkänna sin egen kommunikationsstrategi och en kompletterande kommunikationsplan. Kommunikationsstrategin och kommunikationsplanen ska utarbetas under ledning av statsrådets kansli.

Kommunikationsstrategin styr kommunikationen om regeringens framsynsprojekt. I strategin anges de huvudsakliga målen med regeringens kommunikation samt en kommunikationsmodell för regeringens gemensamma kommunikation och för större reformer som gäller flera ministerier.

Kommunikationsstrategin ska vara verktyg för den politiska styrningen och stödja förverkligandet av regeringens mål.

Regeringens kommunikationsstrategi 7.10.2019