"Öppen och regelbunden kommunikation i rätt tid ökar förtroendet"

Inledning

Det är viktigt att regeringen talar om hur den vill utveckla Finland och i vilken riktning den vill styra vårt land.

Vilka är regeringens huvudsakliga mål, varför är det nödvändigt att sträva efter dem och hur ska målen nås? Hur påverkar regeringens beslut det dagliga livet, miljön och världen omkring oss?

Regeringens verksamhet bygger på ett förtroende som folket visar genom val. Enligt OECD har finländarnas förtroende för regeringens verksamhet sjunkit med cirka 30 procentenheter under de senaste tio åren. Öppen och regelbunden kommunikation i rätt tid ökar förtroendet.

Kommunikationsmiljön har förändrats kraftigt de senaste åren. Vid sidan av traditionella medier finns numera en mängd sociala medier och nya aktörer och kanaler med stort inflytande. Mediekulturen har blivit allt mer polariserad och desinformation allt vanligare. Dessutom fylls tomrum i kommunikationen snabbare än förut.

Kommunikation är ett ledningsverktyg. Genom sin kommunikation stöder regeringen genomförandet av regeringsprogrammet och de omfattande reformer som nämns i programmet. Regeringen kommunicerar proaktivt, regelbundet, öppet och interaktivt om sitt arbete till en bred målgrupp såväl i Finland som utomlands.

Regeringens kommunikation baserar sig på korrekt information. Dess egna tillförlitliga kommunikation förebygger desinformation, falska nyheter och informationspåverkan.

I regeringens kommunikation beaktas att det finns stora skillnader i hur människor använder medier. Målgrupper för kommunikationen är både de som dagligen följer traditionella medier och de som följer endast sociala medier.

I regeringens kommunikationsstrategi anges de huvudsakliga mål och värderingar som styr regeringens kommunikation samt redogörs för en gemensam modell för kommunikation om regeringens omfattande reformer. Strategin har gjorts upp för hela regeringsperioden och den uppdateras vid behov.