"Vi vill förnya den politiska kulturen och beslutsfattandet"

1.1 Vårt löfte till medborgarna om en förnyad politik

Vi vill förnya den politiska kulturen och beslutsfattandet. Samhället kan förnyas och jämlikheten ökas endast genom att människorna får ett starkare förtroende för vårt demokratiska systems förmåga att fungera.

Därför ger vi medborgarna följande löften om en förnyad politik:

 1. Ett löfte om ständigt lärande inom förvaltningen

  I en tid av ständig förändring inbillar vi oss inte att vi på förhand vet vad som fungerar och vad som inte fungerar. Däremot söker vi information och provar oss fram, för att vi ska kunna agera på ett sätt som gynnar finländarna.

 2. Ett löfte om en ny slags växelverkan

  Beredningen av ärenden och beslutsfattandet behöver i större utsträckning ske på förvaltningsövergripande nivå. Vi utvecklar metoder för att involvera allt fler i förnyandet av samhället. En ny slags växelverkan innebär både att människor deltar i den offentliga förvaltningens verksamhet i avsevärt större utsträckning än nu och att man söker och provar nya former av växelverkan.

 3. Ett löfte om en långsiktig politik

  En högklassig lagberedning är viktig med tanke på den politiska trovärdigheten och legitimiteten. Vi förbinder oss till en faktabaserad politik och till systematisk konsekvensbedömning i all lagberedning. Vi fördjupar samarbetet med forskarsamhället.

 4. Ett löfte om en faktabaserad politik

  En högklassig lagberedning är viktig med tanke på den politiska trovärdigheten och legitimiteten. Vi förbinder oss till en faktabaserad politik och till systematisk konsekvensbedömning i all lagberedning. Vi fördjupar samarbetet med forskarsamhället.

 5. Ett löfte om icke-diskriminering

  Mänskliga rättigheter och människovärde tillkommer oss alla. Vi lovar att bygga upp ett tolerant Finland som respekterar och främjar vars och ens mänskliga rättigheter. I vårt Finland råder det nolltolerans mot mobbning och rasism. Vi vill bygga ett jämlikt Finland som är tillgängligt för alla och som stöttar alla.

 6. Ett löfte om rättvisa mellan generationerna

  Den äldre befolkningen oroar sig för tjänsterna och deras kvalitet och för sin försörjning. De unga oroar sig för livsförutsättningarna på jorden i klimatförändringens tid, men också för sina egna möjligheter till utbildning och arbete på en allt mer osäker arbetsmarknad. Vi vill bygga ett barnvänligt Finland som är ett bra land att gå i skola, arbeta och bilda familj i. Vi vill säkerställa att alla unga har möjlighet att studera, vara delaktiga och förverkliga sina drömmar. Samtidigt vill vi garantera alla en värdig ålderdom där ingen lämnas ensam. Vi vill inte heller leva på bekostnad av kommande generationer, och därför förbinder vi oss till en sysselsättningsgrad på 75 procent och till att den offentliga ekonomin är i balans år 2023.

Genom att infria dessa löften är det möjligt att nå djärva politiska mål och ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Finland.