Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering 2019

Republikens president beviljade statsminister Antti Rinnes regering avsked den 10 december 2019 och utnämnde samtidigt statsminister Sanna Marins regering. Statsminister Marins regering har antagit det ovannämnda regeringsprogrammet ”Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle” som sitt program.

Inledning: Vårt löfte till medborgarna om en förnyad politik

Inledning: Vårt löfte till medborgarna om en förnyad politik

Klimatförändringen, globaliseringen, urbaniseringen, befolkningens åldrande och den tekniska utvecklingen förändrar Finland och världen snabbare än kanske någonsin tidigare. I denna omvälvning måste politiken ge människorna trygghet och hopp om en bättre morgondag.

1. Inledning
1.1 Vårt löfte till medborgarna om en förnyad politik

Ett ekonomiskt hållbart Finland, beskattning i en föränderling värld

Ett ekonomiskt hållbart Finland, beskattning i en föränderling värld

Målet för den ekonomiska politiken är att öka välfärden. Det innebär en ekologiskt och socialt hållbar ekonomisk tillväxt, en hög sysselsättning och en hållbar offentlig ekonomi. Ekonomisk stabilitet gör det möjligt att undvika försämrad välfärd på grund av oväntade förändringar i människors livssituation.

2. Ett ekonomiskt hållbart Finland
2.1 Beskattning i en föränderling värld

Strategiska helheter

Det nya decenniets första regering har identifierat följande strategiska mål som vi håller för ögonen när vi börjar bygga ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Finland:

Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden och bostadspolitiken

Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden och bostadspolitiken

Finland som ett land med stabil och hållbar samhällsstruktur, utbildad befolkning och hög teknisk kompetens har goda möjligheter till ekologisk återuppbyggnad i överensstämmelse med en hållbar utveckling.

3.1 Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden
3.1.1 Bostadspolitiken

Finland – större än sin storlek i världen och Europapolitiken

Finland – större än sin storlek i världen och Europapolitiken

Det krävs ett så brett samarbete som möjligt och snabba åtgärder för att påverka de frågor som har den mest långtgående betydelsen, såsom klimatförändringen, befolkningsutvecklingen, förlusten av biologisk mångfald och bevarandet av en livsduglig miljö.

3.2 Finland – större än sin storlek i världen
3.2.1 Europapolitiken

Den trygga rättstaten Finland, utvecklingen av rättsstaten och försvarspolitiken

Den trygga rättstaten Finland, utvecklingen av rättsstaten och försvarspolitiken

Finland är världens tryggaste land och det vill vi förbli. Finland måste se om sin inre och yttre säkerhet, se till att rättsstatsprincipen följs och att vardagen är trygg.

3.3 Den trygga rättstaten Finland
3.3.1 Utvecklingen av rättsstaten
3.3.2 Försvarspolitiken

Ett livskraftigt Finland, utvecklingen av transportnätet, jordbruket

Ett livskraftigt Finland, utvecklingen av transportnätet, jordbruket

På grund av sina starka sidor har Finland stora förutsättningar att nå framgång som föregångsland när det gäller innovationer och internationell kompetens. Nyckeln till framgång för ett livskraftigt Finland är vår förmåga att ta tillvara de möjligheter och finna lösningar på de utmaningar som förändringskrafterna innebär.

3.4 Ett livskraftigt Finland
3.4.1 Utvecklingen av transportnätet
3.4.2 Jordbruket

Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Sysselsättningen har utvecklats i positiv riktning under de senaste åren. Arbetslösheten har minskat i alla grupper. I ekonomier som Finland är kunnande och teknisk utveckling den viktigaste produktivitetshöjande faktorn.

3.5 Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland

Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland

Finländarna delar i stor utsträckning de principer och värderingar som den nordiska välfärdsmodellen genom år av samarbete bygger på. Vi har inte investerat i människors välfärd och delaktighet endast för att vi har haft råd med det, utan för att vi som nation ska nå ett större välstånd.

3.6 Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland
3.6.1 Strukturreformen av social- och hälsotjänsterna
3.6.2 Reform av den sociala tryggheten

Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Utbildning är det bästa skyddet mot utslagning och brist på visioner. Målet med ett jämlikt samhälle är att alla ska ha möjligheter att utbilda sig så långt vingarna bär.

3.7 Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland
3.7.1 Kultur, ungdom, idrott och motion

Du kan ladda ner regeringsprogrammet som ett pdf-dokument

Du kan ladda ner regeringsprogrammet som ett pdf-dokument

Regeringsprogrammet "Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle" för statsminister Sanna Marin regering lämnades 10.12.2019 till riksdagen i form av ett meddelande.

Du kan ladda ner regeringsprogrammet som ett pdf-dokument och skriva ut det själv eller beställa det.

Tillbaka till toppen