Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Kommunikationsstrategi anges de huvudsakliga mål och värderingar som styr regeringens kommunikation

Regeringens kommunikationsstrategi 7.10.2019

Det är viktigt att regeringen talar om hur den vill utveckla Finland och i vilken riktning den vill styra vårt land.

I regeringens kommunikationsstrategi anges de huvudsakliga mål och värderingar som styr regeringens kommunikation samt redogörs för en gemensam modell för kommunikation om regeringens omfattande reformer. Strategin har gjorts upp för hela regeringsperioden och den uppdateras vid behov.

Kommunikationsstrategi som ett pdf-dokument

Inledning

Kommunikation är ett ledningsverktyg. Genom sin kommunikation stöder regeringen genomförandet av regeringsprogrammet och de omfattande reformer som nämns i programmet.

Inledning

Värdegrunden för kommunikation

Värdegrunden för kommunikation

Sammanfattat är de värderingar som styr regeringens kommunikation följande: tillförlitlighet, öppenhet, tydlighet, frimodighet och interaktion.

1 Värdegrunden för regeringens kommunikation

Regeringens nyckelbudskap

Regeringens nyckelbudskap

Målet för regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Finland.

2 Regeringens nyckelbudskap

Samarbetsmodell för kommunikationen

Samarbetsmodell för kommunikationen

Att kommunicera om regeringens stora reformer är en öppen process där medborgare och berörda grupper ges största möjliga insikt i hur reformen framskrider.

3 Samarbetsmodell för kommunikationen

Mätning av hur målen har uppnåtts

Mätning av hur målen har uppnåtts

Kommunikationen om hur regeringens mål har uppnåtts följs upp och mäts regelbundet.

4 Mätning av hur målen har uppnåtts

 

Tillbaka till toppen