Hanna Sarkkinen

Social- och hälsovårdsminister

Vänsterförbundet