Aino-Kaisa Pekonen

Social- och hälsovårdsminister

Vänsterförbundet