Aino-Kaisa Pekonen

Social- och hälsovårdsminister

Vänsterförbundet

FI SV EN DE RU