Aino-Kaisa Pekonen

Social- och hälsovårdsminister

Vänsterförbundet

DE EN FI RU SV