Aino-Kaisa Pekonen

Social- och hälsovårdsminister

Vänsterförbundet

Aktuellt

Marins regering utnämndes
Staatskanzlei
Pressmeddelande 10.12.2019 15.30
Läkemedelspolitik, arbetarskydd, jämställdhet och framtida arbetsrätt som teman för EU-ministermötet
Ministerium für Arbeit und Wirtschaft Ministerium für Soziales und Gesundheit
Pressmeddelande 5.12.2019 16.19
Arbetsrelaterad cancer ska bekämpas genom europeiskt samarbete
Ministerium für Soziales und Gesundheit
Pressmeddelande 28.11.2019 12.10
Europeiska experter samlas i Finland till konferens om arbetsrelaterad cancer
Ministerium für Soziales und Gesundheit
Pressmeddelande 25.11.2019 13.41
Barn tar över statsrådet och deltar i beslutsfattandet den 20 november
Staatskanzlei
Pressmeddelande 15.11.2019 8.56
Internationellt samarbete påskyndar förbättringen av arbetsförhållandena
Ministerium für Soziales und Gesundheit
Pressmeddelande 11.11.2019 11.03
Säkerställande av tillgång till läkemedel förutsätter samarbete
Ministerium für Soziales und Gesundheit
Nyhet 8.11.2019 10.32
Årets pappa-pristagare kombinerar arbete och familjeliv och är trygga pappor i svåra livssituationer
Ministerium für Soziales und Gesundheit
Pressmeddelande 5.11.2019 10.05
DE EN FI RU SV