Aino-Kaisa Pekonen

Social- och hälsovårdsminister

Vänsterförbundet

Aktuellt

Marins regering utnämndes
Prime Minister's Office
Pressmeddelande 10.12.2019 15.30
Läkemedelspolitik, arbetarskydd, jämställdhet och framtida arbetsrätt som teman för EU-ministermötet
Ministry of Economic Affairs and Employment Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 5.12.2019 16.19
Arbetsrelaterad cancer ska bekämpas genom europeiskt samarbete
Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 28.11.2019 12.10
Europeiska experter samlas i Finland till konferens om arbetsrelaterad cancer
Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 25.11.2019 13.41
Barn och unga tog över statsrådet och överlämnade en deklaration om barnens vilja
Prime Minister's Office
Pressmeddelande 20.11.2019 15.56
Barn tar över statsrådet och deltar i beslutsfattandet den 20 november
Prime Minister's Office
Pressmeddelande 15.11.2019 8.56
Internationellt samarbete påskyndar förbättringen av arbetsförhållandena
Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 11.11.2019 11.03
Säkerställande av tillgång till läkemedel förutsätter samarbete
Ministry of Social Affairs and Health
Nyhet 8.11.2019 10.32
Årets pappa-pristagare kombinerar arbete och familjeliv och är trygga pappor i svåra livssituationer
Ministry of Social Affairs and Health
Pressmeddelande 5.11.2019 10.05
DE EN FI RU SV