Vad är regeringens handlingsplan?

Handlingsplanen innehåller cirka 200 åtgärder som är av central betydelse för att genomföra regeringsprogrammets mål. Det har fastställts tidsplaner för åtgärderna och de har också egna ansvariga ministerier. Närmare information om framstegen i fråga om handlingsplanens åtgärder finns under varje enskild helhet.