Genomforandet av regeringsprogrammet
Flera åtgärder i regeringens handlingsplan slutfördes i slutet av 2022

4.1.2023 11.15
statsrådets kansli
Flera åtgärder som ingår i regeringens handlingsplan slutfördes före utgången av 2022. Regeringen lämnade en proposition om skatt på gruvmineral till riksdagen i november och utvecklade AuroraAI-nätverket.