Genomforandet av regeringsprogrammet
Regeringen överlämnade propositioner med förslag till skärpning av vårdgarantin och revidering av naturvårdslagen

1.6.2022 12.52
statsrådets kansli
I maj överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till skärpning av vårdgarantin samt en proposition med förslag till ny naturvårdslag.