Genomforandet av regeringsprogrammet
Över hälften av regeringsprogrammets åtgärder slutfördes före utgången av 2021

3.1.2022 9.30
Statsrådets kansli
Hittills har cirka 130 åtgärder enligt handlingsplanen för statsminister Sanna Marins regering slutförts, vilket betyder att cirka 100 åtgärder återstår. Cirka 50 åtgärder uppskattas bli slutförda 2022 och resterande 50 i slutet av regeringsperioden. En betydande del av de projekt som färdigställs 2023 har pågått under hela regeringsperioden.