Ville Skinnari

Utvecklings- och utrikeshandelsminister

Finlands Socialdemokratiska Parti

Innehållspresentatör

Marins regering utnämndes
SRK
Pressmeddelande 10.12.2019 15.30