Ministeriets kommunikationsenhet

Statsrådets kansli
Utrikesministeriet
Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Försvarsministeriet
Finansministerietö
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Kommunikationsministeriet
Arbets- och näringsministerie
Social- och hälsovårdsministeriet
Miljöministeriet
Justitiekanslersämbetet

Statsrådets kansli

Statsrådets kommunikationsavdelning

E-post: [email protected]
Twitter: @valtioneuvosto

Päivi Paasikoski, statsrådets biträdande kommunikationsdirektör
tfn 0295 160 136, 040 547 6279
Twitter: @PaiviPaasikoski

Heta-Leena Sierilä, kommunikationschef
tfn 0295 161 063, 040 588 8589
- aktualitetskommunikation, projektkommunikation
Twitter: @HLSierila

Anne Sjöholm, kommunikationschef, EU-ärenden och internationella ärenden
tfn 040 537 0733
Twitter: @AnneSjoholm

Jussi Toivanen, ledande kommunikationsexpert
tfn 0295 160 141
- informationspåverkan, kriskommunikation

Elena Uskola, webbchef
tfn 0295 160 131
Twitter: @ElenaUskola 

Pekka Pekkala, specialsakkunnig, webbkommunikation
tfn 0295 160 590
- webbkommunikation (statsrådet.fi), sociala medier
Twitter: @pekkapekkala 

Maija Luotonen, kommunikationsexpert
tfn 0295 160 552
- webbkommunikation (statsrådet.fi)

Lauri Heikkinen, kommunikationsexpert
tfn 0295 160 194
- internationell kommunikation, fotografier, statsrådets bildbank
Twitter: @Lauritopias

Aapo Riihimäki, kommunikationsexpert
tfn 0295 160 022
- webbkommunikation, sociala medier

Jaakko Ranta, specialsakkunnig
tfn 050 472 1684
- sociala medier

Laura Kotila, kommunikationsexpert
tfn 0295 160 750
- fotografering, statsrådets bildbank, sociala medier
- webbsändningar

Elina Savenius, sakkunnig, visuell kommunikation
tfn 0295 160 482
- visuell kommunikation

Fanni Uusitalo, sakkunnig, visuell kommunikation
tfn 0295 160 154
- visuell kommunikation

Anne Saloranta, informatör
- beslutskommunikation, statsrådets sammanträden
tfn 0295 160 139

Jussi Altonen, kommunikationsassistent
tfn 0295 160 607

Kari Keskitalo, kommunikationsassistent
tfn 0295 160 944
- webbkommunikation, webbsändningar, reservering av pressrum

Kontaktuppgifter till teamet för strategisk kommunikation

Päivi Tampere, kommunikationschef
tfn 0295 160 911

Johanna Kaprio-Papageorgiou, specialsakkunnig i kommunikation
tfn 0295 160 140

Alma Snellman, kommunikationsexpert
tfn 0295 160 127

Jenny Thuneberg, kommunikationsexpert
tfn 029 5161 161

Tiina Varhee, kommunikationsexpert
tfn 0295 160 710

Statsrådets förvaltningsenhet

Sektorn för intern kommunikation och informationsstöd samt översättnings- och språksektorn

Kaija Uusisilta, sektorchef
tfn 0295 160 890
- utveckling av sektorernas verksamhet och produktivitet, ministeriesamarbete

Statsrådets interna kommunikation

Virpi Kankaanpää, enhetschef
tfn 0295 160 893
- statsrådets kanslis interna kommunikation och ministeriernas gemensamma interna kommunikation

Kaisa Enakimio, specialsakkunnig
tfn 0295 160 478
- statsrådets kanslis interna kommunikation och ministeriernas gemensamma interna kommunikation

Enheten för informationsstöd och publikationer

Päivi Pirttilä, enhetschef
tfn 0295 160 133
- biblioteks- och informationstjänster, publikationsproduktion

Utrikesministeriet

Elina Ravantti, kommunikationsdirektör
tfn 0295 350 622

Harri Kilpi, kommunikationsplanerare
tfn 0295 351 342
tjänstemannasekreterare, utbildningssamordnare

Johanna Kotkajärvi, biträdande avdelningschef
tfn 0295 351 351

Ruusa Hakala, teamledare, administration
tfn 0295 350 197

Anne Välimaa, administrationsansvarig
tfn 0295 351 391

Lilian Bitar, administrationsansvarig
tfn 0295 350 673

Kommunikationens utvecklingsteam

Seniha Cihangir, webbchef
tfn 0295 350 694

Risto Joki, specialplanerare
tfn 0295 351 340
webbkommunikations- och informationssystem

Ella Jokinen 
tfn 0295 350 806

Anna Romo, kommunikationsplanerare
tfn 0295 350 240

Lauri Äijälä, specialplanerare
tfn 0295 351 357
webbkommunikations- och informationssystem

Enheten för aktualitetskommunikation

Anu Pulkkinen, enhetschef
tfn 0295 351 356, 040 481 9880

Pekka Shemeikka, innehålls- och kommunikationsexpert
tfn 0295 351 944
utrikes- och säkerhetspolitik

Sara Haalahti, informatör
tfn 0295 350 089
Europainformation, evenemang, statsbidrag till frivilligorganisationers Europainformation

Hanni Hyvärinen, informatör
tfn 0295 350 196

Roope Kalliokoski, informationsassistent 
tfn 0295 350 657

Outi Koskinen, kommunikationsplanerare
tfn 0295 351 363 
ansvaring webbredaktör

Heta Melantie, kommunikationsplanerare
tfn 0295 351 020
ansvarig webbredaktör för intranet

Vilma Paavilainen, informatör
tfn 0295 350 261

Anna Romo, kommunikationssplanerare
tfn 0295 350 240 
ansvarig webbredaktör för Europainformationen.fi, webbkommunikation

Petra Sarias, innehålls- och kommunikationsexpert
tfn 0295 351 593
allmänhets- och rättstjänster

René Söderman, specialuppdrag 
tfn 0295 351 742 

Tiina Tähtinen, kommunikationsplanerare
tfn 0295 351 765
ansvarig webbredaktör, Finland Abroad

Enheten för kommunikation om hållbar utveckling och handel

Ville Cantell, enhetschef
tfn 0295 351 847

Olli Moilanen, innehålls- och kommunikationsexpert
tfn 0295 350 366
samordning av informationsprojekt

Kuutti Koski, kommunikationsplanerare
tfn 0295 350 206
utvecklingspolitik, chefredaktör för tidningen Kehitys-Utveckling, privata sektorns roll i utvecklingen, utvecklingsbanker, beskattning och utveckling

Eija Palosuo, informatör
tfn 0295 351 961
Kenya, Tanzania, multilateralt samarbete, Agenda 2030

Hanna Päivärinta
tfn 0295 351 370
Afghanistan, Myanmar, Nepal och Palestinska område, global fostran, evenemang och publikationer

Virpi Sormunen, informationsassistent
tfn 0295 350 407
resestipendier för journalisters resor, evenemang, upphandlingar

Ruut Tolonen, informatör
tfn 0295 350 044 
Etiopien, Moçambique, Zambia, humanitärt bistånd, evaluering av utvecklingssamarbete

Lotta Nuotio, innehålls- och kommunikationsexpert
tfn 0295 351 505
externa ekonomiska relationer, chefredaktör för tidningen Kauppapolitiikka

Miia Vihola, informatör
tfn 0295 350 680
externa ekonomiska relationer, Team Finland kommunikation, redaktionssekreterare för tidningen Kauppapolitiikka

Enheten för global communication 

Eevamari Laaksonen, enhetschef
tfn 0295 351 383

Juhana Tuunanen, innehålls- och kommunikationsexpert
tfn 0295 350 214
kommunikation, offentlig diplomati och mediebesök, Amerika, Karibien

Henriikka Ahtiainen, kommunikationsplanerare
tfn 0295 350 617

Helena Kiiskinen, informatör
tfn 0295 351 362
kommunikation, offentlig diplomati och mediebesök, Europa

Anu Lehtinen, informatör
tfn 0295 351 321
kommunikation, offentlig diplomati och mediebesök, Afrika

Anne Mattila, informationsassistent
tfn 0295 350 480 
kommunikation, offentlig diplomati och mediebesök, Sydöstra Europa

Rim Mezian, kommunikationsplanerare
tfn 0295 351 905
kommunikation, offentlig diplomati och mediebesök, Mellanöstern, migration kommunikation

Milla Shor, informatör
tfn 0295 351 509
kommunikation, offentlig diplomati och mediebesök, Östeuropa, Sydkaukasien och Centralasien

Enheten för offentlig diplomati

Laura Kamras, enhetschef
tfn 0295 351 558

Hanna Öunap, innehålls- och kommunikationsexpert
tfn 0295 350 118

Mika Hammarén, informatör
tfn 0295 351316 
offentlig diplomati

Elina Järvenpää, informatör
tfn 0295 350 481 

Piritta Kaartio, informatör
tfn 0295 351 116 

Peter Marten, redaktionschef
tfn 0295 351 132
thisisFINLAND.fi

Anna Ruohonen, webbredaktör (ryska)
tfn 0295 351 022
thisisFINLAND.fi

Juulia Vanninen, informationsassistent
tfn 0295 350 340

Justitieministeriet

[email protected]

Katja Huumo, kommunikationsdirektör
tfn 0295 150 113
- rådet (rättsliga och inrikes frågor), ministeriernas EU-kommunikatörer

Johanna Askolin-af Ursin, kommunikationsexpert
tfn 0295 150 027 

Ulla Rehula, kommunikationsexpert
tfn 0295 150 188 

Hille Puusaari, kommunikationsexpert
tfn 0295 150 261
- intern kommunikation

Tanja Lahti, ansvarig webbredaktör
tfn 0295 150 182

Henna-Katriina Tuominen, kommunikationsexpert
tfn 0295 150 145

Riikka Kostiainen, kommunikationsexpert
tfn 0295 150 252
- brottsbekämpning

Minsu Kuusisto, visualisk designer
tfn 0295 150 107

Inrikesministeriet

Experterna vid kommunikationsenheten står till förfogande, ta kontakt, vi hjälper gärna.
E-postadressen till kommunikationsenheten [email protected], de personliga e-postadresserna har formen [email protected]

Eriikka Koistinen, kommunikationsdirektör
tfn 0295 488 222, 050 470 1301
- utveckling av kommunikationen

Jukka Matilainen, kommunikationschef
tfn 0295 488 408, 050 471 3475
- kommunikationen i räddningsfrågor och internationella frågor

Mikaela Carlsson, kommunikationsexpert
tfn 0295 488 240, 050 456 3233
- kommunikationen i polisfrågor och internationella frågor

Tiia Talvitie, kommunikationsexpert
tfn 0295 488 656, 050 475 9499
- kommunikationen i migrationsfrågor

Ulla Tulonen, ansvarig webbredaktör
tfn 0295 488 234, 0400 945 378
- extern webbkommunikation, intermin.fi

Satu Sisättö, kommunikationsexpert
tfn 0295 488 667, 040 826 1356
- intern kommunikation

Annika Mielty, kommunikationssekreterare
tfn 0295 488 238, 050 456 0799
- enhetens sekreterare, intranet

Pihla Pitkänen, kommunikationssekreterare
tfn 0295 488 209

Minna Latva, kommunikationssekreterare, visuell kommunikation
tfn 0295 488 388

Ronja Inkovaara, kommunikationssekreterare
tfn 0295 488 343

Försvarsministeriet

Tjänstemännens e-post: fö[email protected]
Fax: 09 653 254

Niina Hyrsky, Kommunikationsdirektör
tfn +358 9 160 88200, Mobil +358 295 140120

Kirsti Haimila, Specialsakkunnig (information i undantagsförhållanden)
tfn +358 295 140122

Kristian Vakkuri, Kommunikationschef (internationella ärenden)
tfn +358 295 140123

Aleksi Kuutio, Specialsakkunnig (www-redaktör)
tfn +358 295 140128

Ronni Läpinen, Kommunikationsakkunnig
tfn +358 295 140184

Jaana Riihimaa, Informationsassistent
tfn +358 295 140121

Finansministeriet

E-post: vm-viestinta(at)vm.fi, press(at)vm.fi (EU-ordförandeskap)

Servicenummer för medier:
tfn 02955 30500 (vardagar kl. 8.00–15.00)
tfn 02955 30269 (EU-ordförandeskap)

Johanna Vesikallio, kommunikationsdirektör
tfn 0295 530 204

Katja Keckman, kommunikationschef 
tfn 0295 530 160

Lotta Englund, kommunikationsexpert 
tfn 0295 530 542 

Tommi Hatinen, kommunikationsexpert 
tfn 0295 530 262

Eeva-Kaisa Kivistö, kommunikationsexpert
tfn 0295 530 633

Marja-Leena Laakso, kommunikationsexpert 
tfn 0295 530 406

Olli-Juhani Piri, kommunikationsexpert 
tfn 0295 530 173

Ann-Mari Ruhanen, kommunikationsexpert 
tfn 0295 530 449

Tommi Tolkki, kommunikationsexpert 
tfn 0295 530 237

Marja-Leena Viitala, kommunikationsexpert 
tfn 02955 30227

Sanni Bloigu, kommunikationsplanerare 
tfn 02955 30567

Undervisnings- och kulturministeriet

E-post: [email protected]

Mari-Kaisa Brander, Kommunikationsdirektör
tfn 0295 330 399

Mari Koivula, Kommunikationsexpert
tfn 0295 330 194
- arbetsgemenskapskommunikation, projektkommunikation

Merja Laavola, Kommunikationsassistent 
tfn 0295 330 177

Jaana Luostarinen, Webbchefredaktör
tfn 0295 330 199
-webbkommunikation

Pia Ekqvist, Kommunikationsexpert 
tfn 0295 330 232
- kultur-, upphovsrätts-, EU- och kyrkoärenden

Katarina Koch, Kommunikationsexpert
tfn 0295 330 157
- svenskspråkig kommunikation, internationell kommunikation, bildproduktion

Juha Ojanen, Kommunikationsexpert
tfn 0295 330 221
- småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet, EU-kommunikation, kriskommunikation

Kosti Keistinen, Kommunikationsexpert
tfn 0295 330 021
- högskoleutbildning och forskning, ungdom och idrott, sociala medier

Liisa Heikkilä, Kommunikationsassistent
tfn 0295 330 099
- intern kommunikation, webbkommunikation

Arja Aikavuori, Visuell planerare 
tfn 0295 330 009

Jord- och skogsbruksministeriet

Janne Impiö, Kommunikationsdirektör
0295 162 064
- ledning och utveckling av jord- och skogsbruksministeriets kommunikation, samarbete inom förvaltningsområdet

Iina Bister, Kommunikationsexpert
0295 162 276
- kommunikation kring naturresursfrågor

Päivi Kari, Kommunikationsexpert
0295 16 2122
- kommunikation kring klimat- och skogsfrågor

Meri Kiikkala, specialsakkunnig
0295 162 005
- utveckling av landsbygden, landsbygdsprogram

Tea Rantanen, Kommunikationsexpert
0295 162 057
- kommunikation kring jordbruks- och livsmedelsfrågor, djurhälsa och livsmedelssäkerhet

Vesa Vuorimaa, Kommunikationsexpert
0295 162 466
- internet, utvecklingsprojekt, lantmäteri och geografisk information

Pekka Väisänen, Ledande kommunikationsexpert
0295 162 48
- jordbrukspolitik, EU-kommunikation

Kommunikationsministeriet

Niinivaara Susanna, enhetsdirektör, kommunikationsdirektör
tfn 0295 34 2330

Ellonen Antti, kommunikationschef
tfn 0295 34 2334

Jäppinen Marjo, kommunikationschef
tfn 0295 34 2329

Johanna Stenholm, kommunikationschef
tfn 0295 342 308

Hannele Amonoo, kommunikationsexpert
tfn 0295 342 220

Virpi Komulainen, kommunikationsexpert
tfn 0295 342 096

Paula Rinne, kommunikationsexpert
tfn 0295 342 242

Eine Rossi, kommunikationsexpert
tfn 0295 342 331

Hannele Sartjärvi, kommunikationsexpert
tfn 0295 342 332

Anna Berghäll, planerare
tfn 0295 342 009

Anni Takanen, planerare
tfn 0295 342 037

Elsa Mustaparta, visuell designer
tfn 0295 342 121

Lotta Tontti, assistent 
tfn 0295 342 255

Arbets- och näringsministeriet

Media: tfn 029 504 7245 (vardagar 8.00-16.15)
e-postadressen: viestinta(at)tem.fi

Mikko Koivumaa, kommunikationsdirektör
tfn. 0295 047 030

Tiina Kairistola, kommunikationschef
tfn 0295 048 055

Anna Rissanen, kommunikationschef
tel. 0295 047 052
- kommunikation om sysselsättningsfrågor

Kaija Nevalainen, kommunikationsassistent
tfn 029 50 63712

Johanna Keskitalo, kommunikationsexpert
tfn 029 50 48142
- intern kommunikation

Mauri Vieru, kommunikationsexpert
tel. 0295 063 577
- energiavdelningen

Anniina Lehtonen, kommunikationsexpert
tel. 0295 047 115
- regioner och tillväxttjänster

Hanna Säntti, kommunikationsexpert
tfn 029 5047 076
- arbetsrelaterad invandring och integration

Mikko Myller, expert, Visuell designer
tfn. 0295 047 079
- innovationer och företagsfinansiering

Kaisu Aho, ansvarig webbredaktör
tfn 0295 060 053
- nättjänsten www.tem.fi, nyhetsbrev

Niina Kalliainen, expert, Visuell designer
tfn. 0295 047 079

Visuell profil och utgivning av publikationer

(personal- och förvaltningsenheten)

Riitta Elo, publikationsexpert
tfn 0295 063 637
- ministeriets visuella profil, grafiska anvisningar och samordning av publikationsverksamheten

Kikka Ryytty, publikationssekreterare 
tfn 0295 047 045
- ombrytning av publikationer

Social- och hälsovårdsministeriet

Kommunikationsenhetens jour betjänar medierna vardagar kl. 9-16. Servicenummer för journalister: 0295 163 555.
E-post: viestinta(at)stm.fi
Personalens e-postadresser har formen: [email protected]

Vivikka Richt, kommunikationsdirektör
tfn 0295 163 396

Sari Siniketo, kommunikationssekreterare, kommunikationsdirektörens sekreterare
tfn 0295 163 144

Mariina Cervera Linan, planerare (webbtjänster)
tfn 0295 163 249

Miro Järnefelt, kommunikationsexpert
p. 0295 163654

Anne Koskela, kommunikationsexpert
tfn 0295 163 135 [Obs! anne.j.koskela(at)stm.fi]
- koordineering av webbkommunikationen, arbetsliv

Suvi Koskela, kommunikationsexpert
tfn 0295 163 750
- social media

Sara Lallukka, kommunikationssekreterare
tfn 0295 163 604

Sanna Leinonen, kommunikationsexpert
tfn 0295 163 136
- social- och hälsovårdstjänster

Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert
tfn 050 518 8525
- reform av den sociala tryggheten, familjeledighetsreformsocial- och hälsovårdstjänster

Riikka Nurmi, kommunikationschef
tfn 0295 163 003
​- aktuell kommunikation

Jani Osolanus, kommunikationsplanerare
tfn 0295 163 640
​- visuell design, bildbank

Nina Palin, kommunikationsplanerare
tfn 0295 163 141
- jämställdhet, interna kommunikation, koordinering av publiceringsverksamhetenkoordinering av publiceringsverksamheten, webbkommunikation, bildbank

Pauliina Pohjala, kommunikationsexpert
tfn 0295 163 322
- social trygghet

Roosa Purhonen, kommunikationsplanerare
tfn 0295 163 350
- reform av social- och hälsovården

Karoliina Romanoff, kommunikationsexpert
p.  0295 163165
- reform av social- och hälsovården

Annette Rinne, kommunikationschef
tfn 0295 163 316
- reform av social- och hälsovården

Leena Salonen, kommunikationsexpert
tfn 0295 163 077
- främjande av välfärd och hälsa, koncernkommunikation, kriskommunikation

Mona Siltanen, kommunikationsplanerare
p. 0295 163664
- aktuell kommunikation

Outi Spolander
tfn 0295 163 122
- webkommunikation

Kimmo Vainikainen, kommunikationsexpert
tfn 0295 163 423
- webbkommunikation, videoproduktion, interna kommunikation

Vappu Vienamo, kommunikationsexpert
tfn 0295 163 524
- reform av social- och hälsovården

 

Miljöministeriet

 

[email protected]

Jussi Salmi, informations- och kommunikationsdirektör
tfn 0295 250 263
@jussivhsalmi

Riikka Lamminmäki, kommunikationschef
tfn 0295 250 343
@rlamminmaki
- aktualitetskommunikation, klimatpolitik, kommunikation om EU och internationella ärenden, budget och lagstiftning

Ulla Ahonen, kommunikationsexpert
tfn 0295 250 052
- cirkulär ekonomi, bioekonomi, plast, avfall och kemikalier, vattendrag och Östersjön

Tuomo-Pekka Arhi, kommunikationsexpert
tfn 0295 250 137
- utveckling av den digitala kommunikationen, intern kommunikation, boende, bostadslöshetsprogrammet, åtgärdsprogrammet för äldres boende

Henna Birkman, kommunikationsexpert
tfn. 0295 250 299
- biologisk mångfald, Revideringen av naturvårdslagstiftningen, Helmi-programmet, METSO-handlingsplanen, Nationalparker, Nordiskt samarbet

Liisa Kemppainen, kommunikationsexpert
tfn 0295 250 124
- områdesanvändning, totalreformen av markanvändnings- och bygglagen, träbyggande, koldioxidsnålt byggande, energieffektiviteten av byggnaden

Annukka Lyra, kommunikationsexpert
tfn. 0295 250 326
- byggda miljöns digitalt register och dataplattform, hållbar stadsutveckling, utvecklingsprogram för bostadspolitiken, Förortsprogram, Avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT)

Teemu Pokela, visuell designer
tfn 0295 250 271

Justitiekanslersämbetet

E-post: [email protected]
Fax: 09 1602 3975

Krista Kukkanen, informatör
tfn 0295 162 526