Ministeriets kommunikationsenhet

Statsrådets kansli
Utrikesministeriet

Statsrådets kansli

Statsrådets kommunikationsavdelning

E-post: [email protected]
Twitter: @valtioneuvosto

Päivi Anttikoski, avdelningschef, statsrådets kommunikationsdirektör
tfn 040 536 4821
Twitter: @PaiviAnttikoski

Päivi Paasikoski, statsrådets biträdande kommunikationsdirektör
tfn 0295 160 136, 040 547 6279
Twitter: @PaiviPaasikoski

Heta-Leena Sierilä, kommunikationschef
tfn 0295 161 063, 040 588 8589
- aktualitetskommunikation, projektkommunikation
Twitter: @HLSierila

Anne Sjöholm, kommunikationschef, EU-ärenden och internationella ärenden
tfn 040 537 0733
Twitter: @AnneSjoholm

Jussi Toivanen, ledande kommunikationsexpert
tfn 0295 160 141
- informationspåverkan, kriskommunikation

Pekka Pekkala, specialsakkunnig, webbkommunikation
tfn 0295 160 590
- webbkommunikation (statsrådet.fi), sociala medier
Twitter: @pekkapekkala 

Lauri Heikkinen, kommunikationsexpert
tfn 0295 160 194
- internationell kommunikation, fotografier, statsrådets bildbank
Twitter: @Lauritopias

Aapo Riihimäki, kommunikationsexpert
tfn 0295 160 022
- webbkommunikation, sociala medier

Jaakko Ranta, specialsakkunnig
tfn 050 472 1684
- sociala medier

Laura Kotila, kommunikationsexpert
tfn 0295 160 750
- fotografering, statsrådets bildbank, sociala medier
- webbsändningar

Elina Savenius, sakkunnig, visuell kommunikation
tfn 0295160482
- visuell kommunikation

Tiina Varhee, kommunikationsassistent
tfn 0295 160 710
- webbkommunikation, webbsändningar, reservering av pressrum

Kari Keskitalo, administrativ medarbetare
tfn 0295 160 944

Beslutskommunikation

Anne Saloranta, informatör
- beslutskommunikation, statsrådets sammanträden
tfn 0295 160 139

Statsrådets förvaltningsenhet

Sektorn för intern kommunikation och informationsstöd samt översättnings- och språksektorn

Kaija Uusisilta, sektorchef
tfn 0295 160 890
- utveckling av sektorernas verksamhet och produktivitet, ministeriesamarbete

Statsrådets interna kommunikation

Virpi Kankaanpää, enhetschef
tfn 0295 160 893
- statsrådets kanslis interna kommunikation och ministeriernas gemensamma interna kommunikation

Enheten för informationsstöd och publikationer

Päivi Pirttilä, enhetschef
tfn 0295 160 133
- biblioteks- och informationstjänster, publikationsproduktion

Utrikesministeriet

Elina Ravantti, kommunikationsdirektör
tfn 0295 350 622

Harri Kilpi, kommunikationsplanerare
tfn 0295 351 342
-tjänstemannasekreterare, utbildningssamordnare

Johanna Kotkajärvi, biträdande avdelningschef
tfn 0295 351 351

Liisa Levänen, teamledare, administration
tfn 0295 350 188

Piritta Kaartio, administrationsansvarig
tfn 0295 351 116

Anne Välimaa, administrationsansvarig
tfn 0295 351 391

Kommunikationens utvecklingsteam

Seniha Cihangir, webbchef
tfn 0295 350 694

Risto Joki, specialplanerare
tfn 0295 351 340
webbkommunikations- och informationssystem

Ella Jokinen, sakkunnig, visuell kommunikation
tfn 0295 350 806

Lauri Äijälä, specialplanerare
tfn 0295 351 357
- webbkommunikations- och informationssystem

Enheten för aktualitetskommunikation

Vesa Häkkinen, enhetschef
tfn 0295 351 356

Pekka Shemeikka, innehålls- och kommunikationsexpert
tfn 0295 351 944
->utrikes- och säkerhetspolitik

Marja-Leena Kultanen, kommunikationsplanerare
tfn 0295 351 387
-ansvarig webbredaktör (beskickningar)

Rim Mezian, kommunikationsplanerare
tfn 0295 351 905

Petra Sarias, innehålls- och kommunikationsexpert
tfn 0295 351 593
- allmänhets- och rättstjänster

Heli Pietilä, innehålls- och kommunikationsexpert
tfn 0295 351 422
-allmänhets- och rättstjänster
Miia Vihola, informationsassistent
-webbkommunikation, pressmeddelanden, medieuppföljning, arrangemang av medieevenemang
tfn 0295 350 680

Heta Melantie, kommunikationsplanerare
tfn 0295 351 020
-">ansvarig webbredaktör för intranet

>Minna Elo
tfn 0295 350 508

Enheten för Europa- och närområdeskommunikation

Ville Cantell, enhetschef
tfn 0295 351 847

Sara Haalahti, informatör
tfn 0295 350 089

Petteri Heliste
tfn 0295 350 284

Outi Koskinen, kommunikationsplanerare
tfn 0295 351 363

Anne Mattila, informationsassistent
tfn 0295 350 480

Milla Shor, informatör
tfn 0295 351 509

Enheten för utvecklingskommunikation

Erja-Outi Heino, enhetschef
tfn 0295 351 384

Olli Moilanen, innehålls- och kommunikationsexpert
tfn 0295 350 366
- ">samordning av informationsprojekt, global fostran

Kuutti Koski, kommunikationsplanerare
tfn 0295 350 206

Eija Palosuo, informatör
tfn 0295 351 961

Hanna Päivärinta, informatör
tfn 0295 351 370
publikationer och evenemang, webbkommunikation, partnerländer i Asien

Virpi Sormunen, informationsassistent
tfn 0295 350 407

Enheten för Asien-, Afrika- och Amerikakommunikation

Eevamari Laaksonen, inhetschef
tfn 0295 351 383

Hanna Öunap, innehålls- och kommunikationsexpert
tfn 0295 350 118

Helena Kiiskinen, informatör
tfn 0295 351 362
- kommunikation, offentlig diplomati och mediebesök. Afrika och Mellanöstern, exkl. Utvecklingssamarbete.

Anu Lehtinen, informatör
tfn 0295 351 321
- kommunikation, offentlig diplomati och mediebesök. Sydasien, Indien och Australien

Enheten för offentlig diplomati

Laura Kamras, enhetschef
tfn 0295 351 558

Lotta Nuotio, innehålls- och kommunikationsexpert
tfn 0295 351 505
-externa ekonomiska relationer, chefredaktör för tidningen 

Katri Källbacka, informatör
tfn 0295 351 793

Peter Marten, redaktionschef
tfn 0295 351 132
- thisisFINLAND.fi

Meira Pappi, specialist, Finlandsfrämjande
tfn 0295 351 367

Anna Ruohonen, webbredaktör (ryska)
tfn 0295 351 022
-thisisFINLAND.fi

Tuomas Sottinen, informatör
tfn 0295 350 151

Anitta Talja, informatör
tfn 0295 350 036
->thisisFINLAND.fi

Juulia Vanninen, informationsassistent
tfn 0295 351 125

Justitieministeriet

[email protected]

Katja Huumo, kommunikationsdirektör
tfn 0295150113
- rådet (rättsliga och inrikes frågor), ministeriernas EU-kommunikatörer

Johanna Askolin-af Ursin, kommunikationsexpert
tfn 0295150027 

Ulla Rehula, kommunikationsexpert
tfn 0295150188 

Hille Puusaari, kommunikationsexpert
tfn 0295150261
- intern kommunikation

Tanja Lahti, ansvarig webbredaktör
tfn 0295 150 182

Henna-Katriina Tuominen, kommunikationsexpert
tfn 0295150145

Riikka Kostiainen, kommunikationsexpert
tfn 0295150252
- brottsbekämpning

Minsu Kuusisto, visualisk designer
tfn 0295150107 

Inrikesministeriet

Experterna vid kommunikationsenheten står till förfogande, ta kontakt, vi hjälper gärna.
E-postadressen till kommunikationsenheten [email protected], de personliga e-postadresserna har formen [email protected]

Eriikka Koistinen, kommunikationsdirektör
tfn 0295 488 222, 050 470 1301
- utveckling av kommunikationen

Saara Nevala, kommunikationschef
tfn 0295 488 232, 050 456 2969
- kommunikationen i räddningsfrågor och internationella frågor

Mikaela Carlsson, kommunikationsexpert
tfn 0295 488 240, 050 456 3233
- kommunikationen i polisfrågor och internationella frågor

Tiia Talvitie, kommunikationsexpert
tfn 0295 488 656, 050 475 9499
- kommunikationen i migrationsfrågor

Ulla Tulonen, ansvarig webbredaktör
tfn 0295 488 234, 0400 945 378
- extern webbkommunikation, intermin.fi

Satu Sisättö, kommunikationsexpert
tfn 0295 488 667, 040 826 1356
- intern kommunikation

Annika Mielty, kommunikationssekreterare
tfn 0295 488 238, 050 456 0799
- enhetens sekreterare, intranet

Pihla Pitkänen, kommunikationssekreterare
tfn 0295 488 209

Minna Latva, kommunikationssekreterare, visuell kommunikation
tfn 0295 488 388

Ronja Inkovaara, kommunikationssekreterare
tfn 0295 488 343

Försvarsministeriet

Tjänstemännens e-post: fö[email protected]
Fax: 09 653 254

Niina Hyrsky, Kommunikationsdirektör
tfn +358 9 160 88200, Mobil +358 295 140120

Kirsti Haimila, Specialsakkunnig (information i undantagsförhållanden)
tfn +358 295 140122

Kristian Vakkuri, Kommunikationschef (internationella ärenden)
tfn +358 295 140123

Aleksi Kuutio, Specialsakkunnig (www-redaktör)
tfn +358 295 140128

Ronni Läpinen, Kommunikationsakkunnig
tfn +358 295 140184

Jaana Riihimaa, Informationsassistent
tfn +358 295 140121

Finansministeriet

E-post: vm-viestinta(at)vm.fi, press(at)vm.fi (EU-ordförandeskap)

Servicenummer för medier:

tfn 02955 30500 (vardagar kl. 8.00–15.00)
tfn 02955 30269 (EU-ordförandeskap)

Johanna Vesikallio, kommunikationsdirektör
tfn 02955 30204

Thomas Sund, kommunikationschef 
tfn 02955 30516

Lotta Englund, kommunikationsexpert 
tfn 0295 530 542 

Ilona Turtola, kommunikationsexpert 
tfn. 02955 30126 

Eeva-Kaisa Kivistö, kommunikationsexpert
tfn 02955 30387

Ann-Mari Ruhanen, kommunikationsexpert 
tfn 02955 30449

Tommi Tolkki, kommunikationsexpert 
tfn 02955 30035

Marja-Leena Viitala, kommunikationsexpert 
tfn 02955 30227

Julietta Huttu, kommunikationsexpert 
tfn 02955 30221

Marjo Björk, kommunikationsexpert
tfn 02955 30625

Marja-Leena Laakso, kommunikationsexpert 
tfn 02955 30406

​Sanni Bloigu, kommunikationsplanerare 
tfn 02955 30567

Undervisnings- och kulturministreit

E-post: [email protected]

Mari-Kaisa Brander, Kommunikationsdirektör
tfn 0295 330 399

Merja Laavola, Kommunikationsassistent 
tfn 0295 330 177

Jaana Luostarinen, Webbchefredaktör
tfn 0295 330 199
-webbkommunikation

Heidi Mäenpää, Kommunikationsexpert (tl.)

Tea Rantanen, Kommunikationsexpert
tfn 0295 330 254
- arbetsgemenskapskommunikation, projektkommunikation

Pia Ekqvist, Kommunikationsexpert 
tfn 0295 330 232
- kultur-, upphovsrätts-, EU- och kyrkoärenden

Katarina Koch, Kommunikationsexpert
tfn 0295 330 157
- svenskspråkig kommunikation, internationell kommunikation, bildproduktion

Juha Ojanen, Kommunikationsexpert
tfn 0295 330 221
- småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet, EU-kommunikation, kriskommunikation

Kosti Keistinen, Kommunikationsexpert
tfn 0295 330 021
- högskoleutbildning och forskning, ungdom och idrott, sociala medier

Liisa Heikkilä, Kommunikationsassistent
tfn 0295 330 099
- intern kommunikation, webbkommunikation

Arja Aikavuori, Visuell planerare 
tfn 0295 330 009

Jord- och skogsbruksministeriet

Janne Impiö, Kommunikationsdirektör
0295 162 064
ledning och utveckling av jord- och skogsbruksministeriets kommunikation, samarbete inom förvaltningsområdet

Iina Bister, Informatör
0295 162 276
kommunikation kring naturresursfrågor

Päivi Kari, Kommunikationsexpert
0295 16 2122
kommunikation kring klimat- biodiversitets- och skogsfrågor

Meri Kiikkala, Informatör
0295 162 005
utveckling av landsbygden, landsbygdsprogram

Mervi Laitinen, Kommunikationsexpert
0295 162 098
FN:s växtskyddsår 2020, insekthotell 2020

Teemu Leppänen, Kommunikationsexpert
0295 162 095
kommunikation som kring naturresursfrågor och som gäller bioekonomi

Tea Rantanen, Kommunikationsexpert
0295 162 057
kommunikation kring jordbruks- och livsmedelsfrågor, djurhälsa och livsmedelssäkerhet

Vesa Vuorimaa, Kommunikationsexpert
0295 162 466
internet, utvecklingsprojekt, naturresurser, lantmäteri och geografisk information

Pekka Väisänen, Ledande kommunikationsexpert
0295 162 48
jordbrukspolitik, EU-kommunikation

Kommunikationsministeriet

Niinivaara Susanna, enhetsdirektör, kommunikationsdirektör
tfn 0295 34 2330

Ellonen Antti, kommunikationschef
tfn 0295 34 2334

Jäppinen Marjo, kommunikationschef
tfn 0295 34 2329

Komulainen Virpi, kommunikationsexpert
tfn 0295 34 2096

Laakkonen Sanna, visuell designer
tfn 0295 34 2161

Mustaparta Elsa, visuell designer
tfn 0295 34 2121

Niskanen Leena, specialsakkunnig
tfn 050 475 1320

Rossi Eine, kommunikationsexpert
tfn 0295 34 2331

Sartjärvi Hannele, kommunikationsexpert
tfn 0295 34 2332

Stenholm Johanna, kommunikationschef
tfn 0295 34 2308

Toni Tessa, planerare
tfn 0295 34 2044

Arbets- och näringsministeriet

Media: tfn 029 504 7245 (vardagar 8.00-16.15)

e-postadressen: viestinta(at)tem.fi

Mikko Koivumaa, kommunikationsdirektör
tfn. 029 50 47030

Tiina Kairistola, kommunikationschef
tfn 029 50 48055

Kaija Nevalainen, kommunikationsassistent 
tfn 029 50 63712

Johanna Keskitalo, kommunikationsexpert
tfn 029 50 48142
- intern kommunikation

Mauri Vierukommunikationsexpert  
tel. 029 50 63577
- energiavdelningen

Lotta Englund, kommunikationsexpert
tel. 029 50 47081
- Regioner och tillväxttjänster

Tiina Heinilä, kommunikationsexpert
tfn 029 50 47097
- syssesättning ach fungerande marknader

Niina Kalliainen, expert, Visuell designer
tfn. 029 50 47079

Kaisu Aho, ansvarig webbredaktör
tfn 029 50 60053
- nättjänsten www.tem.fi, nyhetsbrev

Visuell profil och utgivning av publikationer

(personal- och förvaltningsenheten)

Riitta Elo, publikationsexpert
tfn 029 506 3637
- ministeriets visuella profil, grafiska anvisningar och samordning av publikationsverksamheten

Kikka Ryytty, publikationssekreterare 
tfn 029 504 7045
- ombrytning av publikationer

Social- och hälsovårdsministeriet

Kommunikationsenhetens jour betjänar medierna vardagar kl. 9-16. Servicenummer för journalister: 0295 163 555.
E-post: viestinta(at)stm.fi
Personalens e-postadresser har formen: [email protected]

Vivikka Richt, kommunikationsdirektör
tfn 0295 163 396

Riikka Nurmi, kommunikationschef
tfn +358 50 411 8132
​- styrningen av social- och hälsovården, tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen

Sari Siniketo, kommunikationssekreterare
tfn 0295 163 144

Anu Koivusipilä, kommunikationsexpert,
tfn 0295 163 316
- tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen, individualiserad medicin

Anne Koskela, kommunikationsexpert
tfn 0295 163 135 [Obs! anne.j.koskela(at)stm.fi]
- koordineering av webbkommunikationen, arbetsliv

Sanna Leinonen, kommunikationsexpert
tfn 0295 163 136
- social- och hälsovårdstjänster

Minna Rantala, kommunikationsexoert
tfn 0295 163 042
- styrningen av social- och hälsovården

Leena Salonen, kommunikationsexpert
tfn 0295 163 077
- främjande av välfärd och hälsa, koncernkommunikation, kriskommunikation

Kimmo Vainikainen, kommunikationsexpert
tfn 0295 163 423
- webbkommunikation och videoproduktion

Mariina Cervera Linan, webbtjänster
tfn 0295 163 249

Nina Palin, kommunikationsplanerare
tfn 0295 163 141
- koordinering av publiceringsverksamheten, webbkommunikation, bildbank

Miljöministeriet

[email protected]

Jussi Salmi, informations- och kommunikationsdirektör
tfn 0295 250 263
@jussivhsalmi

Riikka Lamminmäki, kommunikationschef
tfn 0295 250 343
@rlamminmaki
- aktualitetskommunikation, klimatpolitik, kommunikation om EU och internationella ärenden, budget och lagstiftning

Ulla Ahonen, kommunikationsexpert
tfn 0295 250 052
- cirkulär ekonomi, bioekonomi, plast, avfall och kemikalier, vattendrag och Östersjön

Tuomo-Pekka Arhi, kommunikationsexpert
tfn 0295 250 137
- utveckling av den digitala kommunikationen, intern kommunikation, boende, bostadslöshetsprogrammet, åtgärdsprogrammet för äldres boende

Henna Birkman, kommunikationsexpert
tfn. 0295 250 299
- biologisk mångfald, Revideringen av naturvårdslagstiftningen, Helmi-programmet, METSO-handlingsplanen, Nationalparker, Nordiskt samarbet

Liisa Kemppainen, kommunikationsexpert
tfn 0295 250 124
- områdesanvändning, totalreformen av markanvändnings- och bygglagen, träbyggande, koldioxidsnålt byggande, energieffektiviteten av byggnaden

Annukka Lyra, kommunikationsexpert
tfn. 0295 250 326
- byggda miljöns digitalt register och dataplattform, hållbar stadsutveckling, utvecklingsprogram för bostadspolitiken, Förortsprogram, Avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT)

Teemu Pokela, visuell designer
tfn 0295 250 271

Dataförvaltning

Jukka Litmanen, dataförvaltningsdirektör
tfn 0295 250 151

Roni Kiviharju, köverinspektör
tfn 0295 250 020

Saku Härkönen, specialsakkunnig
tfn 0295 250 183

Anju Asunta, projektchef
tfn 0295 250 191