Statsrådets kansli

Statsrådets kommunikationsavdelning

E-post: [email protected]
Twitter: @valtioneuvosto

Päivi Anttikoski, avdelningschef, statsrådets kommunikationsdirektör
tfn 040 536 4821
Twitter: @PaiviAnttikoski

Päivi Paasikoski, statsrådets biträdande kommunikationsdirektör
tfn 0295 160 136, 040 547 6279
Twitter: @PaiviPaasikoski

kommunikationschef
tfn
- aktualitetskommunikation, projektkommunikation
Twitter: 

Jussi Toivanen, ledande kommunikationsexpert
tfn 0295 160 141
- informationspåverkan, kriskommunikation

Pekka Pekkala, specialsakkunnig, webbkommunikation
tfn 0295 160 590
- webbkommunikation (statsrådet.fi), sociala medier
Twitter: @pekkapekkala 

Aapo Riihimäki, kommunikationsexpert
tfn 0295 160 022
- webbkommunikation, sociala medier

Laura Kotila, kommunikationsexpert
tfn 0295 160 750
- fotografering, statsrådets bildbank, sociala medier
- webbsändningar

Teemu Hotti, sakkunnig, visuell kommunikation
tfn 0295 160 223
- visuell kommunikation

Kosti Keistinen, kommunikationsplanerare
tfn 0295 506 655 
- webbkommunikation, sociala medier, webbsändningar
Twitter: @KostiOlavi

Tiina Varhee, kommunikationsassistent
tfn 0295 160 710
- webbkommunikation, webbsändningar, reservering av pressrum

Beslutskommunikation

Anne Saloranta, informatör
- beslutskommunikation, statsrådets sammanträden
tfn 0295 160 139

Kommunikation om EU-ärenden och internationella ärenden

Anne Sjöholm, kommunikationschef, EU-ärenden och internationella ärenden
tfn 040 537 0733
Twitter: @AnneSjoholm

Lauri Heikkinen, kommunikationsexpert
tfn 0295 160 194
- internationell kommunikation, fotografier, statsrådets bildbank
Twitter: @Lauritopias

EU-ordförandeskapets kommunikation

Johanna Kaprio, ledande sakkunnig (tjänstledig)
tfn 
- produktion av medieinnehåll, kommunikation
Twitter: @johkapri

Elena Uskola, specialsakkunnig
tfn 0295 160 131
- digital kommunikation, produktion av medieinnehåll
Twitter: @ElenaUskola

Julietta Huttu, specialsakkunnig
tfn 050 472 0808
- arrangemang vid mediecentret

Sera Martikainen, visuell designer
tfn 0295 160 042
- visuell kommunikation

Katja Keckman, specialsakkunnig, kommunikation
tfn 050 472 1308
- produktion av medieinnehåll, kommunikation

Anna Rissanen, specialsakkunnig, kommunikation
tfn 050 472 1356
- produktion av medieinnehåll, kommunikation

Jaakko Ranta, specialsakkunnig
tfn 050 472 1684
- sociala medier

Statsrådets förvaltningsenhet

Sektorn för intern kommunikation och informationsstöd samt översättnings- och språksektorn

Kaija Uusisilta, sektorchef
tfn 0295 160 890
- utveckling av sektorernas verksamhet och produktivitet, ministeriesamarbete

Statsrådets interna kommunikation

Virpi Kankaanpää, enhetschef
tfn 0295 160 893
- statsrådets kanslis interna kommunikation och ministeriernas gemensamma interna kommunikation

Enheten för informationsstöd och publikationer

Päivi Pirttilä, enhetschef
tfn 0295 160 133
- biblioteks- och informationstjänster, publikationsproduktion

Utrikesministeriet

Paula Parviainen, kommunikationsdirektör
tfn  0295 350 425

Harri Kilpi, kommunikationsplanerare
tfn 0295 351 342
tjänstemannasekreterare, utbildningssamordnare

Piritta Kaartio, dministrationsansvarig
tfn 0295 351 116

Johanna Kotkajärvi, biträdande avdelningschef
tfn 0295 351 351

Liisa Levänen, teamledare, administration
tfn 0295 350 188

Piritta Kaartio, administrationsansvarig
tfn 0295 351 116

Anne Välimaa, administrationsansvarig
tfn 0295 351 391

Kommunikationens utvecklingsteam

Liina Hemminki, webbchef
tfn 0295 350 384

Risto Joki, specialplanerare
tfn 0295 351 340
webbkommunikations- och informationssystem

Anna Romo, kommunikationsplanerare
tfn 0295 350 240

Lauri Äijälä, specialplanerare
tfn 0295 351 357
- webbkommunikations- och informationssystem

Enheten för aktualitetskommunikation

Vesa Häkkinen, enhetschef
tfn 0295 351 356

Pekka Shemeikka, innehålls- och kommunikationsexpert
tfn 0295 351 944
utrikes- och säkerhetspolitik

Marja-Leena Kultanen, kommunikationsplanerare
tfn 0295 351 387
ansvarig webbredaktör (beskickningar)

Rim Mezian, kommunikationsplanerare
tfn 0295 351 905

Petra Sarias, innehålls- och kommunikationsexpert
tfn 0295 351 593
- allmänhets- och rättstjänster

Heli Pietilä, innehålls- och kommunikationsexpert
tfn 0295 351 422
allmänhets- och rättstjänster


Miia Vihola, informationsassistent
webbkommunikation, pressmeddelanden, medieuppföljning, arrangemang av medieevenemang
tfn 0295 350 680

Heta Melantie, kommunikationsplanerare
tfn 0295 351 020
ansvarig webbredaktör för intranet

Minna Elo
tfn 0295 350 508

Enheten för Europa- och närområdeskommunikation

Ville Cantell, enhetschef
tfn 0295 351 847

Sara Haalahti, informatör
tfn 0295 350 089

Petteri Heliste
tfn 0295 350 284

Outi Koskinen, kommunikationsplanerare
tfn 0295 351 363

Anne Mattila, informationsassistent
tfn 0295 350 480

Reetta Purontakanen, informatör
tfn 0295 350 242

Milla Shor, informatör
tfn 0295 351 509

Enheten för utvecklingskommunikation

Erja-Outi Heino, enhetschef
tfn 0295 351 384

Olli Moilanen, innehålls- och kommunikationsexpert
tfn 0295 350 366
samordning av informationsprojekt, global fostran

Kuutti Koski, kommunikationsplanerare
tfn 0295 350 206

Eija Palosuo, informatör
tfn 0295 351 961

Hanna Päivärinta, informatör
tfn 0295 351 370
publikationer och evenemang, webbkommunikation, partnerländer i Asien

Virpi Sormunen, informationsassistent
tfn 0295 350 407

Enheten för Asien-, Afrika- och Amerikakommunikation

Eevamari Laaksonen, inhetschef
tfn 0295 351 383

Hanna Öunap, innehålls- och kommunikationsexpert
tfn 0295 350 118

Helena Kiiskinen, informatör
tfn 0295 351 362
- kommunikation, offentlig diplomati och mediebesök. Afrika och Mellanöstern, exkl. Utvecklingssamarbete.

Anu Lehtinen, informatör
tfn 0295 351 321
- kommunikation, offentlig diplomati och mediebesök. Sydasien, Indien och Australien

Enheten för offentlig diplomati

Laura Kamras, enhetschef
tfn 0295 351 558

Lotta Nuotio, innehålls- och kommunikationsexpert
tfn 0295 351 505
externa ekonomiska relationer, chefredaktör för tidningen 

Katri Källbacka, informatör
tfn 0295 351 793

Peter Marten, redaktionschef
tfn 0295 351 132
- thisisFINLAND.fi

Meira Pappi, specialist, Finlandsfrämjande
tfn 0295 351 367

Anna Ruohonen, webbredaktör (ryska)
tfn 0295 351 022
 thisisFINLAND.fi

Tuomas Sottinen, informatör
tfn 0295 350 151

Anitta Talja, informatör
tfn 0295 350 036
thisisFINLAND.fi

Juulia Vanninen, informationsassistent
tfn 0295 351 125

Justitieministeriet

[email protected]

Johanna Askolin-af Ursin, kommunikationsexpert
tfn 0295150027 

Anja Heinemann, ansvarig webbredaktör
tfn 0295150182
- nätkommunikation

Katja Huumo, kommunikationsdirektör
tfn 0295150113
- rådet (rättsliga och inrikes frågor), ministeriernas EU-kommunikatörer

Riikka Kostiainen, kommunikationsexpert
tfn 0295150252
- brottsbekämpning

Minsu Kuusisto, visualisk designer
tfn 0295150107 

Eija Mikkonen, kommunikationsexpert
tfn 0295150420 

Hille Puusaari, kommunikationsexpert
tfn 0295150261
- intern kommunikation

Ulla Rehula, kommunikationsexpert
tfn 0295150188 

Jasmin Tag, kommunikationsassistent
tfn 0295150067 

Henna-Katriina Tuominen, kommunikationsexpert
tfn 0295150145 

inrikesministeriet

Experterna vid kommunikationsenheten står till förfogande, ta kontakt, vi hjälper gärna.

E-postadressen till kommunikationsenheten [email protected], de personliga e-postadresserna har formen [email protected]

Eriikka Koistinen, kommunikationsdirektör
tfn 0295 488 222, 050 470 1301
utveckling av kommunikationen

Saara Nevala, kommunikationschef
tfn 0295 488 232, 050 456 2969
kommunikationen i räddningsfrågor och internationella frågor

Mikaela Carlsson, kommunikationsexpert
tfn 0295 488 240, 050 456 3233
kommunikationen i polisfrågor och internationella frågor

Tiia Talvitie, kommunikationsexpert
tfn 0295 488 656, 050 475 9499
kommunikationen i migrationsfrågor

Ulla Tulonen, ansvarig webbredaktör
tfn 0295 488 234, 0400 945 378
extern webbkommunikation, intermin.fi

Satu Sisättö, kommunikationsexpert
tfn 0295 488 667, 040 826 1356
intern kommunikation

Annika Mielty, kommunikationssekreterare
tfn 0295 488 238, 050 456 0799
enhetens sekreterare, intranet

Finansministeriet

E-post: vm-viestinta(at)vm.fi, press(at)vm.fi (EU-ordförandeskap)

Servicenummer för medier:

Tfn. 02955 30500 (vardagar kl. 8.00–15.00)
Tfn. 02955 30269 (EU-ordförandeskap)

Liinu Lehto, kommunikationsdirektör
tfn 02955 30221

Thomas Sund, kommunikationschef 
tfn 02955 30516

Sanni Bloigu, kommunikationsassistent 
tfn 02955 30567

Sara Katajakoski, kommunikationsexpert
tfn 02955 30413

Eeva-Kaisa Kivistö, kommunikationsexpert 
tfn 02955 30387

Ann-Mari Ruhanen, kommunikationsexpert 
tfn 02955 30449

Tommi Tolkki, kommunikationsexpert 
tfn 02955 30035

Undervisnings- och kulturministreit

Mari-Kaisa Brander, kommunikationsdirektör
tfn 0295 3 30399

Merja Laavola, kommunikationsenhetens sekretetare
tfn 0295 3 30177

Juha Ojanen, kommunikationsexpert 
tfn 0295 3 30221
- småbarnspedagogik,utbildning och forskning

Pia Mäkinen, kommunikationsexpert 
tfn 0295 3 30232
- kultur-, idrotts-, ungdoms-, upphovsrätts- och kyrkliga ärenden 

Katarina KochKommunikationsexpert   
tfn 0295 3  30157
- svenskspråkig information, webbkommunikation 

Jaana Luostarinen, chefredaktör  
tfn 0295 3 30199
- webbkommunikation

Liisa Heikkilä, kommunikationsassistent 
tfn 0295 3 30099
Intern kommunikation, webbkommunikation

Kommunikationsministeriet

Niinivaara Susanna, enhetsdirektör, kommunikationsdirektör
tfn 0295 34 2330

Ellonen Antti, kommunikationschef
tfn 0295 34 2334

Jäppinen Marjo, kommunikationschef
tfn 0295 34 2329

Komulainen Virpi, kommunikationsexpert
tfn 0295 34 2096

Laakkonen Sanna, visuell designer
tfn 0295 34 2161

Mustaparta Elsa, visuell designer
tfn 0295 34 2121

Niskanen Leena, specialsakkunnig
tfn 050 475 1320

Rossi Eine, kommunikationsexpert
tfn 0295 34 2331

Sartjärvi Hannele, kommunikationsexpert
tfn 0295 34 2332

Stenholm Johanna, kommunikationschef
tfn 0295 34 2308

Toni Tessa, planerare
tfn 0295 34 2044

Arbets- och näringsministeriet

Media: tfn 029 504 7245 (vardagar 8.00-16.15)

e-postadressen: viestinta(at)tem.fi

Mikko Koivumaa, kommunikationsdirektör
tfn. 029 50 47030

Tiina Kairistola, kommunikationschef
tfn 029 50 48055

Kaija Nevalainen, kommunikationsassistent 
tfn 029 50 63712

Johanna Keskitalo, kommunikationsexpert
tfn 029 50 48142
- intern kommunikation

Mauri Vierukommunikationsexpert  
tel. 029 50 63577
- energiavdelningen

Lotta Englund, kommunikationsexpert
tel. 029 50 47081
- Regioner och tillväxttjänster

Tiina Heinilä, kommunikationsexpert
tfn 029 50 47097
- syssesättning ach fungerande marknader

Anniina Lehtonen, kommunikationsexpert 
tfn. 029 504 7115

Niina Kalliainen, expert, Visuell designer
tfn. 029 50 47079

Kaisu Aho, ansvarig webbredaktör
tfn 029 50 60053
- nättjänsten www.tem.fi, nyhetsbrev

Visuell profil och utgivning av publikationer

(personal- och förvaltningsenheten)

Riitta Elo, publikationsexpert
tfn 029 506 3637
- ministeriets visuella profil, grafiska anvisningar och samordning av publikationsverksamheten

Kikka Ryytty, publikationssekreterare 
tfn 029 504 7045
- ombrytning av publikationer

Social- och hälsovårdsministeriet

Kommunikationsenhetens jour betjänar medierna vardagar kl. 9-16. Servicenummer för journalister: 0295 163 555.
E-post: viestinta(at)stm.fi
Personalens e-postadresser har formen: [email protected]

Eeva Larjomaa, kommunikationsdirektör
tfn 0295 163 132

Sari Siniketo, kommunikationssekreterare
tfn 0295 163 144

Anu Koivusipilä, kommunikationsexpert,
tfn 0295 163 316
- tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen, individualiserad medicin

Anne Koskela, kommunikationsexpert
tfn 0295 163 135 [Obs! anne.j.koskela(at)stm.fi]
- koordineering av webbkommunikationen, arbetsliv

Sanna Leinonen, kommunikationsexpert
tfn 0295 163 136
- social- och hälsovårdstjänster

Milla Meretniemi, kommunikationschef
tfn +358 50 471 5214

Riikka Nurmi, kommunikationschef
tfn +358 50 411 8132
- styrningen av social- och hälsovården, tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälsobranschen

Minna Rantala, kommunikationsexoert
tfn 0295 163 042
- styrningen av social- och hälsovården

Leena Salonen, kommunikationsexpert
tfn 0295 163 077
- främjande av välfärd och hälsa, koncernkommunikation, kriskommunikation

Kimmo Vainikainen, kommunikationsexpert
tfn 0295 163 423
- webbkommunikation och videoproduktion

Mariina Cervera Linan, webbtjänster
tfn 0295 163 249

Nina Palin, kommunikationsplanerare
tfn 0295 163 141
- koordinering av publiceringsverksamheten, webbkommunikation, bildbank

Miljöministeriet

[email protected]

Jussi Salmi, informations- och kommunikationsdirektör
tfn 0295 250 263
@jussivhsalmi

Mirja Nummelin, ledningens assistent
tfn 0295 250 205

Riikka Lamminmäki, kommunikationschef
tfn 0295 250 343
@rlamminmaki
- aktualitetskommunikation, EU-ordförandeskap, klimatpolitik, kommunikation om EU och internationella ärenden

Ulla Ahonen, kommunikationsexpert
tfn 0295 250 052
- cirkulär ekonomi, bioekonomi, plast, avfall och kemikalier, vattendrag och Östersjön

Tuomo-Pekka Arhi, kommunikationsexpert
tfn 0295 250 137
- utveckling av den digitala kommunikationen, intern kommunikation, träbyggande, koldioxidsnålt byggande

Henna Birkman, kommunikationsexpert
tfn. 0295 250 299
-EU-ordförandeskap, luftvård

Liisa Kemppainen, kommunikationsexpert
tfn 0295 250 124
- områdesanvändning, boende, totalreformen av markanvändnings- och bygglagen

Alisa Vänttinen, kommunikationsexpert
tfn 0295 250 219
- METSO-handlingsplanen, biologisk mångfald, hållbar stadsutveckling, energieffektiviteten av byggnaden

Eva Hagelberg, kommunikationsassistent
tfn 0295 250 073

Teemu Pokela, visuell designer
tfn 0295 250 271

Dataförvaltning

Jukka Litmanen, dataförvaltningsdirektör
tfn 0295 250 151

Roni Kiviharju, köverinspektör
tfn 0295 250 020

Saku Härkönen, specialsakkunnig
tfn 0295 250 183

Anju Asunta, projektchef
tfn 0295 250 191