Möjligheter för Finland

Ministeriernas kanslichefer har utarbetat ett dokument om sin gemensamma syn på de följande årens centrala utmaningar och den nästa regeringsperiodens viktigaste möjligheter för Finland. Enligt kanslicheferna måste nästa regering genomföra betydande reformer för att trygga välfärdssamhällets framtid.

Till exempel för att säkerställa engagemanget i arbetet mot klimatförändringar behövs det snabba beslut om betydande politikåtgärder både globalt och i Finland. Därtill kan den offentliga skulden bli okontrollerat stor i framtiden, bland annat på grund av att befolkningsstrukturen förändras.

Utöver dessa två huvudsakliga aspekter identifierar kanslicheferna tolv centrala förändringar och presenterar helheter av lösningar som anknyter till följande tre mål:

  • främjande av likabehandling
  • hållbar tillväxt
  • ett tryggt och stabilt samhälle.

Material från presskonferensen den 28 januari