Susanna Huovinen

Omsorgsminister

Finlands Socialdemokratiska Parti