Statsrådets öppet hus den 26 augusti 2017

 

Lördagen den 26 augusti håller statsrådet sina dörrar öppna för allmänheten för att fira 100-årsjubileet av Finlands självständighet. Dörrarna till Statsrådsborgen, Ständerhuset, statsrådets festvåning och Arppeanum står öppna kl. 10–14. En del av ministerierna ordnar egna öppet hus-evenemang samtidigt.

Under dagen har allmänheten möjlighet att besöka statsrådets lokaler och höra tjänstemän berätta om ministeriernas verksamhet, byggnadernas historia och aktuella teman. Syftet med att ha öppet hus är att återspegla det öppna finländska samhället, god förvaltning och yttrandefrihet.

Förra gången ordnades öppet hus-evenemang i motsvarande omfattning hösten 2009 för att fira 200-årsjubileet av Finlands egen förvaltning.

En karta för utskrift

 • Statsrådesborgen, Snellmansgatan 1 A 
  Under rundvandringen leds besökarna genom den av arkitekt Carl Ludwig Engel ritade byggnaden och dess historiska lokaler. Rundvandringen omfattar bland annat Statsrådsborgens trapphus, statsrådets sessionssal och republikens presidents föredragningssal.
 • Ständerhuset, Snellmansgatan 9-11
  I Ständerhuset presenterar flera ministerier sin verksamhet och aktuella teman. Besökarna kan exempelvis delta i en grundkurs i artificiell intelligens, testa en arktisk körsimulator och höra om kommande upphandlingar på försvarets område.
 • Statsrådets festvåning, Södra Esplanaden 6
  Byggnaden är ritad av arkitekt Carl Ludwig Engel och används som regeringens och statministerns representations- och möteslokal.
 • Arppeanum, Snellmansgatan 3
  Byggnaden är ritad av arkitekt Carl Albert Edelfelt och den byggdes 1869 för att tjäna som ett kemiskt laboratorium och museum för Kejserliga Alexanders-universitetet.
 • Justitieministeriet, Södra Esplanaden 10
  Man får bland annat lyssna på informationsinslag om olika teman, besöka ministeriets lokaler, delta i konstrundvandringar och lyssna på presentationer av elektroniska demokratitjänster. Till slut kan man dricka kaffe och rösta på evenemangets bästa program. 
 • Inrikesministeriet, Kyrkogatan 12
  Korta föreläsningar för allmänheten om inre säkerhet, invandring och Finlands flagga.  Ute på Kyrkogatan har allmänheten dessutom möjlighet att bekanta sig med Helsingforspolisens, Helsingfors räddningsverks och Finska vikens sjöbevakningssektions materiel. På gatan finns också ett kaffetält. 
 • Utrikesministerit, Maringatan 22, Engelsalen, ingång från havssidan, dörr A3
  Finland 100-ambassadören Pekka Huhtaniemi och enhetschefen Jyrki Paloposki berätter om Sjöekipagets historia.
 • Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet deltar i evenemang som ordnas under den finska naturens dag.

Twitter