Regeringens plan för avveckling av coronarestriktionerna april–augusti 2021

I april 2021 offentliggjorde regeringen en plan för avveckling av coronarestriktionerna. Syftet var att ge allmänheten, företagen och olika sammanslutningar en insikt i hur samhället kan öppnas gradvis i takt med att epidemiläget blir bättre och vaccineringen framskrider.

Läs regeringens plan för avveckling av coronarestriktionerna

Planen

  • innehöll principerna och de epidemiologiska kriterierna för avvecklingen av restriktionerna, en riktgivande tidsplan och de olika faserna i avvecklingen
  • utgick från forskningsdata samt olika modeller, prognoser och observationer
  • var inte bindande för regeringens eller myndigheternas beslutsfattande

En förutsättning för en kontrollerad avveckling av restriktionerna enligt planen var att epidemiläget är stabilt i hela landet.

I planen ingick en riktgivande tidsplan enligt vilken restriktionerna kan avvecklas. Tidsplanen sträckte sig till slutet av augusti.

Infografik över färdplanen för avveckling av coronarestriktionerna 22.4.2021

Våren 2021 hade alla intresserade möjlighet att kommentera planen i en vecka. Det kom in över 2 000 kommentarer och utlåtanden genom e-tjänsten Dinåsikt.fi och diskussionsmöten.

Resultaten av remissbehandlingen