VNA ilmailulta rajoitetuista alueista

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt

LVM001:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Tarkoitus on päivittää VNA ilmailulta rajoitetuista alueista liitteen 2 koordinaatteja.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM001:00/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 5.2.2020 – 23.4.2020

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Sammandrag

Tarkoitus on päivittää VNA ilmailulta rajoitetuista alueista liitteen 2 koordinaatteja.

Utgångspunkter

Liikenne- ja viestintäviraston johdolla ja ilmatilan hallintayksikön toteuttamana käydään vuosittain läpi muutostarpeita ilmailulain 11 §:n nojalla asetettuihin ilmailulta rajoitettuihin alueisiin ja vaara-alueisiin. Muutosten valmisteluprosessissa kuullaan ilmailualan toimijoita. Uudet ilmatilarajoitukset julkaistaan keväällä ja niitä noudatetaan siitä lähtien. Muutokset julkaistaan ilmatilan hallintaa ohjaavassa käsikirjassa ja ilmailutiedotusjärjestelmässä (AIP). Muutosten yhteydessä päivitetään VNA ilmailulta rajoitetuista alueista sekä Liikenne- ja viestintäviraston määräys vaara-alueista (OPS-M1-28).