Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021

LVM002:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain 2 §:ään uusi 5 momentti, jonka mukaan yksi romutuspalkkio voitaisiin myöntää yhden uuden henkilöauton, sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikenteen kausilipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän yhdistämispalvelun hankintaa vastaan.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM002:00/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 8.1.2021 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 8.1.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Lagberedning

HE laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 18.1.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  2/2021
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 1/2021

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annettua lakia. Romutuspalkkion myöntämisen edellytyksiä tarkennettaisiin lisäämällä lain 2 §:ään momentti, jonka mukaan yhden uuden henkilöauton, sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikenteen kausilipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän yhdistämispalvelun hankintaan voidaan myöntää vain yksi romutuspalkkio. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi siirtymäsäännös, jonka mukaan hakemukseen, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovellettaisiin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahd. pian ja olemaan voimassa 31.3.2022.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Kontaktperson
Eleonoora Eilittä, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 342 089
[email protected]

Mål och resultat

Esityksen tarkoituksena on tulkinnallisen epävarmuuden vuoksi tarkentaa henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetussa laissa säädettyjä romutuspalkkion myöntämisen edellytyksiä.

Sammandrag

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain 2 §:ään uusi 5 momentti, jonka mukaan yksi romutuspalkkio voitaisiin myöntää yhden uuden henkilöauton, sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikenteen kausilipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän yhdistämispalvelun hankintaa vastaan.

Utgångspunkter

Henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain mukaiset romutuspalkkion myöntämisen edellytykset ovat olleet osittain tulkinnanvaraiset ja epäselvät.

Mer om ämnet

KM Beslut

KM Beslut