Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

LVM005:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Hankkeen tarkoituksena on ollut mahdollistaa nuorille mopojen ja kevyiden nelipyörien lisäksi nopeudeltaan rajoitettujen henkilöautojen kuljettaminen.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM005:00/2018

Ärendenummer LVM/135/03/2018 , VN/8526/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 22.1.2018

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

spetsprojekt Sujuvoitetaan säädöksiä

åtgärder Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Lagberedning

HE laeiksi ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Riksdagens svar EV 191/2018

Tarkoituksena olisi mahdollistaa nopeusrajoitettujen henkilöautojen käyttö nuorille. Toimisi mopoautojen rinnalla tai niiden korvikkeena. Olisi turvallisempi ratkaisu kuin mopoauto.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Berner

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2018

Mål och resultat

Hanke liittyy syksyn 2017 aikana Trafin kanssa yhteistyössä tehtyyn selvitykseen nopeudeltaan rajoitettujen henkilöautojen käyttöönotosta nuorten käyttöön, missä on tarkasteltu mahdollisten muutosten vaikutuksia ja niiden toteutusmahdollisuuksia.

Eduskunnan hyväksymien lainmuutosten mukaan kevytauto on T1-luokan ajoneuvo, joka on muutettu vuonna 2015 tai sen jälkeen käyttöönotetusta M1-luokan ajoneuvosta eli henkilöautosta. Ajoneuvon ensimmäisen käyttöönottovuoden päättymisestä saa olla kulunut enintään 10 vuotta. Kevytauton suurin rakenteellinen nopeus on rajoitettu 60 kilometriin tunnissa ja sen omamassa ajokuntoisena on enintään 1 500 kg, tai enintään 1 800 kg, jos ajoneuvon käyttövoimana on sähkö. Ajokorttilain mukaan kevytautoa saa ajaa AM-luokan ajokortilla. AM-luokan ajokortin saamisen vähimmäisikä on 15 vuotta.

Sammandrag

Hankkeen tarkoituksena on ollut mahdollistaa nuorille mopojen ja kevyiden nelipyörien lisäksi nopeudeltaan rajoitettujen henkilöautojen kuljettaminen.

Utgångspunkter

Tarkoituksena on lisätä nuorten kuljettajien turvallisuutta heikentämättä muiden tielläliikkujien turvallisuutta ja lisäämättä merkittävästi päästöjä. Rajoitettu henkilöauto voisi tarjota rakenteeltaan modernin ja vankemman vaihtoehdon mopoautoille nuorten liikkumista tukevan ratkaisun käytettäväksi Suomen olosuhteissa.

Ytterligare uppgifter