Förslag till statsrådets principbeslut för utvecklingsprogrammet av cybersäkerheten

LVM006:00/2021 Projekt

Pääministeri Sannan Marinin hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteita kansallisen kyberturvallisuuden kehittämisestä liittyen tilannekuvan parantamiseen, kansainvälisen yhteistyön tiivistämiseen sekä kansallisen koordinaation tehostamiseen. Suomen Kyberturvallisuusstrategian mukaisesti on valmisteltu kyberturvallisuuden kehittämisohjelma.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM006:00/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 14.1.2021 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 14.1.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Försvarspolitiken

Metod Kyberturvallisuusstrategian päivitys

Mål och resultat

Laatia yli hallituskausien ulottuva pitkän aikavälin kehittämisohjelma Suomen kyberturvallisuuden kehittämiseksi.

Sammandrag

Pääministeri Sannan Marinin hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteita kansallisen kyberturvallisuuden kehittämisestä liittyen tilannekuvan parantamiseen, kansainvälisen yhteistyön tiivistämiseen sekä kansallisen koordinaation tehostamiseen. Suomen Kyberturvallisuusstrategian mukaisesti on valmisteltu kyberturvallisuuden kehittämisohjelma.