Statsfördrag

LVM007:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus ovat päättäneet muuttaa Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä 22 päivänä joulukuuta 2016 voimaan tullutta sopimusta

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM007:00/2021

Ärendenummer VN/1747/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 1.1.2021 –

Datum för tillsättande 1.1.2021

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Risto Saari, Liikenneneuvos
tel. +358 295 342 311
[email protected]

Sammandrag

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus ovat päättäneet muuttaa Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä 22 päivänä joulukuuta 2016 voimaan tullutta sopimusta