Överenskommelse mellan Finland och Thailand om reciproktillstånd för radioamatörer

LVM010:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Målet för projektet är att genom notväxling ingå ett fördrag mellan Finland och Thailand om reciproktillstånd för radioamatörer.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM010:00/2019

Ärendenummer LVM/273/03/2019 , VN/7435/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 25.3.2019

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Katariina Säynäjärvi, Hallitusneuvos
tel. +358 295 342 029
[email protected]

Mål och resultat

Det genom notväxling ingångna fördraget gör det möjligt för alla thailändska och finska medborgare, som med stöd av ett tillstånd utfärdat av den behöriga myndigheten i landet i fråga är behöriga att sätta upp och använda en amatörradiostation, att på reciprocitetsbasis erhålla ett motsvarande tillstånd av den behöriga myndigheten i det andra landet. Utfärdandet av sådana tillstånd av de behöriga myndigheterna ska följa det förfarande som föreskrivs i de nationella lagarna och föreskrifterna, med förbehåll för rätt att ändra, tillfälligt upphäva eller dra in tillstånden när som helst.

Sammandrag

Målet för projektet är att genom notväxling ingå ett fördrag mellan Finland och Thailand om reciproktillstånd för radioamatörer.

Utgångspunkter

Det finns för närvarande ingen överenskommelse mellan Finland och Thailand om reciproktillstånd för radioamatörer.

En överenskommelse om reciproktillstånd främjar möjligheterna att bedriva amatörradioverksamhet.