Forumet för dataekonomin

LVM016:00/2018 Projekt

Datatalousfoorumissa käsitellään datalähtöisen kehittämisen aiheita liiketoiminnan näkökulmasta: mitkä ovat datatalouden mekanismit ja miten ne vaikuttavat meihin sekä yritysten mahdollisuuksiin luoda liiketoimintaa. Kyseessä on vuorovaikutteinen tapahtumien sarja. Foorumi kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM016:00/2018

Ärendenummer LVM/258/13/2018 , VN/11169/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 1.2.2018 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 1.2.2018

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

spetsprojekt Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö

åtgärder Lisätään suurten tietoaineistojen (massadata) hyödyntämistä ja massadataan perustuvaa liiketoimintaa Suomessa sekä käynnistetään ns. omadataan perustuvia kokeiluja

Mål och resultat

Datatalousfoorumissa käsitellään datalähtöisen kehittämisen aiheita liiketoiminnan näkökulmasta: mitkä ovat datatalouden mekanismit ja miten ne vaikuttavat meihin sekä yritysten mahdollisuuksiin luoda liiketoimintaa. Kyseessä on vuorovaikutteinen tapahtumien sarja.

Sammandrag

Datatalousfoorumissa käsitellään datalähtöisen kehittämisen aiheita liiketoiminnan näkökulmasta: mitkä ovat datatalouden mekanismit ja miten ne vaikuttavat meihin sekä yritysten mahdollisuuksiin luoda liiketoimintaa. Kyseessä on vuorovaikutteinen tapahtumien sarja. Foorumi kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.

Utgångspunkter

Dataa tuotetaan kiihtyvällä tahdilla, kun palvelut digitalisoituvat ja laitteista, prosesseista ja ihmisistä kerätään jatkuvasti tietoa. Datataloudessa kaikki liiketoiminta perustuu datan käyttämiselle, ja tiedon avulla luodaan tehokkaita ja käyttäjälähtöisiä palveluita.

Ytterligare uppgifter