Kommunikationsministeriets arbetsgrupp för jämställdhet och likvärdighet 2019

LVM016:00/2019 Projekt

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä asetetaan työryhmä osallistumaan ja avustamaan liikenne- ja viestintäministeriön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM016:00/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 12.6.2019 – 31.12.2019

Datum för tillsättande 12.6.2019

Mål och resultat

Liikenne- ja viestintäministeriö laatii yhdistetyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

Sammandrag

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä asetetaan työryhmä osallistumaan ja avustamaan liikenne- ja viestintäministeriön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa.

Utgångspunkter

Liikenne- ja viestintäministeriön viimeisin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on tehty vuosille 2017–2019. Asetettavan työryhmän tehtävänä on osallistua ja avustaa uuden suunnitelman laatimisessa.