Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av spårtrafiklagen (RP 38/2022 rd)

LVM019:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi raideliikennelain 80 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys on täydentävä hallituksen esitys 7.4.2022 eduskunnalle annetusta hallituksen esityksestä laiksi raideliikennelain muuttamisesta (HE 38/2022 vp)

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM019:00/2022

Ärendenummer VN/9756/2022

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 23.3.2022 – 1.7.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av spårtrafiklagen (RP 38/2022 rd)
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 19.4.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  16/2022
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 63/2022

Esityksen tavoitteena on tehdä määräaikaisesti (vuoden 2023 tai 2025 loppuun asti) mahdolliseksi rautateiden kansainvälisiin puutavarakuljetuksiin käytettävien vaunujen käyttö myös Suomen sisäisissä puutavarakuljetuksissa.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Risto Saari, Liikenneneuvos
tel. +358 295 342 311
[email protected]

Mål och resultat

Esityksen tavoitteena on tehdä määräaikaisesti (vuoden 2023 tai 2025 loppuun asti) mahdolliseksi rautateiden kansainvälisiin puutavarakuljetuksiin käytettävien vaunujen käyttö myös Suomen sisäisissä puutavarakuljetuksissa.

Sammandrag

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi raideliikennelain 80 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys on täydentävä hallituksen esitys 7.4.2022 eduskunnalle annetusta hallituksen esityksestä laiksi raideliikennelain muuttamisesta (HE 38/2022 vp)

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet