Saimaan kanavan neuvottelukunta 2022 - 2026

LVM023:00/2022 Organ

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM023:00/2022

Ärendenummer VN/9720/2022

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 1.6.2022 –

Datum för tillsättande

Typ av organ Delegation

Mål och resultat

Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskustelufoorumina ja tietokana-vana viranomaisten ja alueen toimijoiden välillä Saimaan kanavan sekä Saimaan vesiliikenteen kehittämiseksi.

Utgångspunkter

Liikenne- ja viestintäministeriö perustaa neuvoa-antavan Saimaan kanavan neuvottelukunnan kanavaliikenteen ja Saimaan vesiliikenteen kehittämiseksi.