Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort

LVM025:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Hallituksen esitys laiksi ajokorttilain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 5.5.2022 (HE 70/2022 vp, ks. hanke LVM017:00/2021). Valtioneuvoston asetusta ajokorteista (423/2011) esitetään muutettavaksi osin ajokorttilakiin ehdotettujen muutosten johdosta. Asetukseen esitetään samalla joitakin täsmennyksiä ja teknisluonteisia korjauksia.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM025:00/2022

Ärendenummer VN/17166/2022

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 22.3.2021 – 31.10.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Saara Louko, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 342 048
[email protected]

Kontaktperson
Monika Mutanen, Ylitarkastaja
tel. +358 295 342 204
[email protected]

Sammandrag

Hallituksen esitys laiksi ajokorttilain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 5.5.2022 (HE 70/2022 vp, ks. hanke LVM017:00/2021). Valtioneuvoston asetusta ajokorteista (423/2011) esitetään muutettavaksi osin ajokorttilakiin ehdotettujen muutosten johdosta. Asetukseen esitetään samalla joitakin täsmennyksiä ja teknisluonteisia korjauksia.

Utgångspunkter

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti lainsäädäntöhankkeen ajokorttilain muuttamiseksi keväällä 2021. Hankkeessa ajokorttilainsäädäntöä päivitetään ajokorttilain seurantatutkimuksesta tähän mennessä saatujen tietojen pohjalta.