Arbetsgruppen Digitala metoder för återuppbyggnad efter krisen

LVM027:00/2020 Projekt

Arbetsgruppen för digitala metoder för återuppbyggnad efter coronakrisen tillsattes av kommunikationsministeriet och dess mandatperiod var 4.5–30.9.2020.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM027:00/2020

Ärendenummer VN/10633/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 4.5.2020 – 30.9.2020

Datum för tillsättande 4.5.2020

Mål och resultat

Arbetsgruppen Digitala metoder för återuppbyggnad efter krisen har samlat information om utgångsläget för digitaliseringen och det pågående utvecklingsarbetet, bedömt verksamhetsmodeller som baserar sig på digitaliseringen samt samlat ihop åtgärdsförslag med vilka lösningarna kan etableras som en del av eftervården, tiden efter krisen och återuppbyggnaden på längre sikt.

Syftet med arbetet är att i enlighet med statsminister Sanna Marins regeringsprogram främja den digitaliseringsutveckling som behövs för att forma ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Målet med regeringsprogrammet är också att göra Finland till en föregångare inom digitalisering samt utveckla regleringsmiljön och förvaltningen så att de möjliggör digitaliseringen och den hållbara utvecklingen samt en bred försökskultur. Arbetsgruppens arbete stödjer genomförandet av målen i regeringsprogrammet.

Arbetsgruppens rapport kompletterar rapporterna från gruppen för exit och återuppbyggnad vad gäller digitaliseringsutvecklingen.

Sammandrag

Arbetsgruppen för digitala metoder för återuppbyggnad efter coronakrisen tillsattes av kommunikationsministeriet och dess mandatperiod var 4.5–30.9.2020.

Utgångspunkter

Coronaviruskrisen har tvingat fram ett påskyndat införande av digitala verksamhetsmodeller inom olika sektorer i samhället. Fördelarna och möjligheterna med digitaliseringen ses som en viktig del av eftervården, återhämtningen från krisen samt återuppbyggnaden på längre sikt. Arbetsgruppen Digitala metoder för återuppbyggnad efter krisen har samlat information om utgångsläget för digitaliseringen och det pågående utvecklingsarbetet, bedömt verksamhetsmodeller som baserar sig på digitaliseringen samt samlat ihop åtgärdsförslag med vilka lösningarna kan etableras som en del av eftervården, tiden efter krisen och återuppbyggnaden på längre sikt.

Ytterligare uppgifter