Ändring av statsrådets förordning (434/2018) om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

LVM028:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM028:00/2019

Ärendenummer LVM/1394/03/2019 , VN/8524/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 2.9.2019 – 12.11.2020

Datum för tillsättande 2.9.2019

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 762/2020

Mål och resultat

Liikennepalvelulain mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset:
• perustason ammattipätevyyskokeesta ja sen toteutuksesta sekä siihen ilmoittautumisesta (liikennepalvelulaki 32 § 6 mom.)
• kokeista, niiden toteutuksesta ja kokeiden järjestämisestä sekä arvioijien ja kokeesta vastaavan johtajan tehtävistä ja pätevyysvaatimuksista (37 § 5 mom.)
• kuorma- ja linja-autonkuljettajan koulutusta koskevien asiakirjojen säilyttämisestä (38 § 3 mom.)
• valvonnan järjestämisestä ja kokeiden järjestämistä koskevista ilmoituksista (193 § 7 mom.)

Sammandrag

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Utgångspunkter

Valtioneuvoston asetuksen päivittäminen mahdollistaa koemallin häiriöttömän käyttöönoton. Tarkempien säännösten antaminen kokeesta, sen toteutuksesta, kokeeseen ilmoittautumisesta, kokeiden järjestäjistä sekä arvioijista varmistaa kokelaiden yhdenvertaisen kohtelun eri puolilla Suomea.

Ytterligare uppgifter