Valtionavustus lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon vuonna 2021

LVM028:00/2021 Projekt

Liikenne- ja viestintäministeriö avaa hakukierroksen valtionavustuksista Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisten alueellisten lentoasemien ja lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM028:00/2021

Ärendenummer VN/8272/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 15.4.2021 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 15.4.2021

Mål och resultat

Kyseessä on harkinnanvarainen avustus. Liikenne- ja viestintäministeriö käsittelee ja arvioi määräaikaan saapuneet hakemukset ja päättää avustusten myöntämisestä. Mikäli avustusmääräraha ei riitä kaikille hakijoille, avustus kohdennetaan hakemusten keskinäisen arvioinnin perusteella siten, mikä parhaiten tukee hakukierroksen tavoitteita.

Avustus on suunnattu alueellisten lentoasemien ylläpitoon ja kehittämiseen, mikä osaltaan tukee alueellisia yhteyksiä ja parantaa alueellista saavutettavuutta. Hakemusten arvioinnin painopiste on matkustaja- ja reittiliikenteen edistämisessä ja niitä tukevissa toimenpiteissä.

Sammandrag

Liikenne- ja viestintäministeriö avaa hakukierroksen valtionavustuksista Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisten alueellisten lentoasemien ja lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin.