Parkeringsregler för hemvård

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

LVM029:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Uuteen tieliikennelakiin, joka tulee pääosin voimaan 1.6.2020, sisällytettäisiin eduskunnan lausuman johdosta kotihoidon työntekijöitä koskevat erityiset pysäköintisäännöt.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM029:00/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 2.9.2019 – 31.12.2020

Datum för tillsättande 2.9.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 19.9.2019
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  48/2019
  5/2020
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

I den nya vägtrafiklagen, som huvudsakligen träder i kraft den 1 juni 2020, tas till följd av ett uttalande av riksdagen in särskilda parkeringsregler för dem som arbetar inom hemvården.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Marin

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2019

Mål och resultat

Eduskunnan lausuman johdosta valmistellaan yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa yhtenäinen ratkaisu kotihoidon ja vastaavien kotiin tarjottavien palvelujen työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi uutta tieliikennelakia muuttamalla ja uudistamalla.

Sammandrag

Uuteen tieliikennelakiin, joka tulee pääosin voimaan 1.6.2020, sisällytettäisiin eduskunnan lausuman johdosta kotihoidon työntekijöitä koskevat erityiset pysäköintisäännöt.

Utgångspunkter

Eduskunnan lausuma

Mer om ämnet

KM Beslut

KM Beslut