Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

LVM030:00/2017 Lagstiftningsprojekt

Hankkeella pyritään hyväksymään ja saattamaan voimaan lentoliikennesopimus

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM030:00/2017

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Altti Iiskola, Suunnittelija
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen taustalla on Suomen ja Bahrainin välillä maaliskuussa 2017 allekirjoitettu lentoliikennesopimus, jonka hyväksyminen ja voimaasaattaminen edellyttää hallituksen esityksen antamista eduskunnalle.