Reform av utbildningskrav som krävs av biljettkontrollörer

Reform av kommunikationsministeriets förordning om utbildning som krävs av biljettkontrollörer och ordningsvakter som bistår vid kontrollen

LVM030:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Hankkeessa arvioidaan mahdollisuuksia kehittää matkalippujen tarkastajien koulutusvaatimuksia sekä tehdään tarvittavat säädösmuutokset mm. matkalippujen tarkastajilta ja tarkastuksessa apuna olevilta järjestyksenvalvojilta vaadittavasta koulutuksesta annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen (867/2006).

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM030:00/2021

Ärendenummer VN/11505/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 7.4.2021 – 31.1.2022

Datum för tillsättande 7.4.2021

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on arvioida matkalippujen tarkastajien koulutuksen kehittämistarpeita ja tehdä tarvittavat säädösmuutokset. Matkalippujen tarkastajien koulutusvaatimuksista säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa matkalippujen tarkastajilta ja tarkastuksessa apuna olevilta järjestyksenvalvojilta vaadittavasta koulutuksesta (867/2006).

Sammandrag

Hankkeessa arvioidaan mahdollisuuksia kehittää matkalippujen tarkastajien koulutusvaatimuksia sekä tehdään tarvittavat säädösmuutokset mm. matkalippujen tarkastajilta ja tarkastuksessa apuna olevilta järjestyksenvalvojilta vaadittavasta koulutuksesta annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen (867/2006).

Utgångspunkter

Alan toimijat ovat tuoneet esiin, että matkalippujen tarkastajien koulutusta koskien on kehittämistarpeita erityisesti pienempien joukkoliikennealueiden näkökulmasta. Nykyiset koulutusvaatimukset koetaan kalliiksi ja raskaaksi alueilla, joilla on tarve vain muutaman tarkastajan kouluttamiselle kerrallaan.

Ytterligare uppgifter